rektorzy.pl

Rektorzy - artykuły

Rok akademicki 2022/2023 w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej zainauguruje nowy rektor. Piastującego to stanowisko od 2019 roku prof. nadzw. dra. hab. n. med. Waldemara Wierzbę zastąpiła prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska.
Szanowni Państwo,

Sytuacja zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 dotyka nas wszystkich - w tym całą społeczność akademicką. Pomimo trudności Akademia WSB, chcąc w najpełniejszy sposób realizować swoją misję edukacyjną, podjęła niezwykle wytężone działania, aby przeorganizować formę kształcenia, w taki sposób, aby nie narażać studentów, słuchaczy czy doktorantów Akademii WSB na konieczność przebywania w dużych grupach, które może powodować zagrożenie zachorowaniem. Działania te podjęliśmy mając świadomość obowiązku zapewnienia Państwu pełnego zaplanowanego toku kształcenia – bez względu na uciążliwe okoliczności rozprzestrzeniającej się epidemii.
Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn został wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
W marcu 60 osobowe Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Gdyni złożone z pracowników, doktorantów i studentów uczelni wybrało spośród 4 kandydatów rektora – elekta na kadencję 2016 – 2020. Nowo wybranym rektorem został prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. W pierwszej turze głosowania wszystkie oddane głosy były ważne, a kandydat uzyskał 34 głosy.
Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk został Laureatem 49. Konkursu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiej (PKOl). Wręczenie nagród odbyło się w Warszawie.
Nowym rektorem Politechniki Wrocławskiej będzie prof. Cezary Madryas. W czwartek podczas posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów, które odbyło się w auli gmachu głównego PWr, prof. Cezary Madryas otrzymał 79 głosów elektorskich. Czteroletnia kadencja nowego rektora rozpocznie się 1 września 2016 r.
Decyzją Uczelnianego Kolegium Elektorów funkcję rektora w kadencji w kadencji 2016-2020 pełnić będzie profesor Sławomir Wiak, obecny prorektor ds. edukacji. Zdobył on większość ważnych głosów - spośród 117 elektorów obecnych było 116. Oddano 116 ważnych głosów, w tym 79 głosów za kandydaturą prof. Wiaka. Tym samym profesor Sławomir Wiak pokonał jedynego kontrkandydata profesora Piotra Panetha. Prof. Sławomir Wiak będzie 14. rektorem Politechniki Łódzkiej i od 1 września 2016 r. zastąpi na tym stanowisku prof. Stanisława Bieleckiego.
Prof. dr hab. Wiesław Bielawski został wybrany na funkcję Rektora SGGW na kadencję 2016/2017 – 2019/2020. Rektor Elekt profesor obejmie swoją funkcję 1 września 2016 roku. W obecnej kadencji Profesor Bielawski pełni funkcję prorektora ds. rozwoju - I zastępcy Rektora.
Decyzją Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów rektorem na kadencję 2016–2020 dnia 23 marca został wybrany prof. Adam Jezierski, który od 2008 r. pełni funkcję prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
Były prorektor ds. morskich, obecny pełnomocnik rektora ds. morskich oraz dyrektor Instytutu Nawigacji Morskiej dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka został rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020. Wyboru dokonano większością głosów.
Rozmowa z Prof. WSBiNoZ dr Teresą Janicką-Panek – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z okazji 10-lecia istnienia Uczelni.

5 kwietnia 2016 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zgodnie z kalendarzem wyborczym przyjętym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, odbyły się wybory Rektora na kadencję 2016-2020. Kolegium Elektorów, złożone z przedstawicieli całej społeczności akademickiej składa się z 269 osób. W głosowaniu tajnym oddano 264 ważnych głosów. 155 elektorów było za wyborem prof. Zygmunta Litwińczuka na jedenastego Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG przez najbliższe cztery lata będzie sprawował funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej. Swoją wizją rozwoju uczelni przekonał większość elektorów głosujących w wyborach, które zostały przeprowadzone 31 marca 2016 r. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza. Rektor elekt obejmie nowe stanowisko 1 września 2016 r.
W dniu 17 marca 2016 roku Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego wybrało prof. UG, dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.
W czwartek 17 marca odbyły się wybory nowego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Kolegium Elektorów, złożone z reprezentantów wszystkich grup zawodowych uczelni oraz studentów liczyło w sumie 200 osób. W głosowaniu oddano 194 ważne głosy. 174 elektorów było za wyborem prof. Antoniego Różalskiego na siedemnastego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
Na ogólną liczbę dwustu elektorów na posiedzeniu wyborczym obecnych było 195 elektorów. Na 194 ważnie oddane głosy, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk otrzymał 117 głosów. Pozostali kandydaci otrzymali: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – 41 głosów, prof. zw. dr hab. Krystian Roleder – 18 głosów, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – 17 głosów. Swoje urzędowanie na stanowisku Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. Andrzej Kowalczyk rozpocznie 1 września 2016 r.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2016-2020. Na spotkaniu wyborczym, które odbyło się 10 marca w Auli UMK obecnych było 231 elektorów. Prof. Andrzej Tretyn otrzymał 166 głosów, 53 elektorów było przeciw, 12 wstrzymało się od głosu.
W 21 maja rozpoczną się trzydniowe obrady Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Do Łodzi przyjedzie ponad stu rektorów z całej Polski i wielu gości reprezentujących świat nauki.
Uroczyście wspominamy nasze siedemdziesięciolecie nie tylko z szacunku dla upływającego czasu, lecz ze świadomości, że jest on miarą pozycji i znaczenia każdej wyższej uczelni. Do miana uniwersytetu trzeba dojrzeć. Tego typu instytucja musi mieć swój charakter, określony zakresem i poziomem prowadzonych badań naukowych oraz bogatą ofertą studiów, dostosowaną do ambicji studentów i potrzeb rynku pracy. Tej drogi nie da się przejść na skróty.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności