rektorzy.pl

10 lat Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – uczelnia na miarę potrzeb - wywiad z rektorem dr Teresą Janicką-Panek

Rozmowa z Prof. WSBiNoZ dr Teresą Janicką-Panek – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z okazji 10-lecia istnienia Uczelni.

Pani Profesor, objęła Pani funkcję Rektora WSBiNoZ w 2015 r. to Pani pierwszy rok akademicki w nowej roli.Jakie były Pani pierwsze wrażenia, na jakim etapie rozwoju zastała Pani tę Uczelnię?

Funkcję Rektora WSBiNoZ objęłam 1 września 2015 roku, zdobyte doświadczenia w obserwacji pracy WSBiNoZ w Łodzi zderzyłam z dotychczasowymi doświadczeniami nauczyciela akademickiego. Od razu dało się zauważyć kierunki i specjalności, które stanowią o sile naszej Uczelni i mocnym powiązaniu z potrzebami, obserwowanymi na rynku pracy (kosmetologia, dietetyka, pedagogika zorientowana środowiskowo i resocjalizacyjnie).

Jakie są Pani zdaniem największe atuty tej Uczelni? W czym Pani upatruje potencjału WSBiNoZ?

WSBiNoZ w Łodzi ma profesjonalna kadrę (naukową i praktyczną) oraz świetną bazę - specjalistyczne pracownie, w których zajęcia - ćwiczenia - realizowane są w oparciu o trafnie dobrane środki kształcenia i kształtowania umiejętności zawodowych, np. półprodukty na dietetyce, wysokiej jakości kosmetyki, zajęcia terenowe na pedagogice. Osiąganie celów kształcenia i umożliwienie studentom znalezienia pracy jest mocno wspierane współpracą z firmami i instytucjami łódzkimi, z województwa łódzkiego oraz zagranicznymi (firma KLAPP, Habys, i inne). Dzięki takim przedsięwzięciom kształcenie staje się powiązane z życiem, potrzebami społeczeństwa.

Jakie wyzwania stoją przed Panią jako Rektorem i jakie przed samą Uczelnią? Jakie cele sobie Pani wyznaczyła?

Najważniejszym celem Uczelni jest jej rozwój oraz organizowanie procesu kształcenia studentów/słuchaczy w taki sposób, by zechcieli oni przyjść właśnie do WSBiNoZ w Łodzi. Dokonujemy w Uczelni, wspólnie z Senatem i Kierownictwem oraz Nauczycielami Akademickimi wnikliwych analiz stanu rekrutacji, geografii naboru, ponadto śledzimy losy naszych absolwentów - mamy powody do dumy, bez problemu znajdują zatrudnienie. Mogę także dodać, że na niektórych już w trakcie studiów "czeka" praca. Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom społeczeństwa: coraz więcej osób zwraca większą uwagę oraz poświęca znaczną część czasu na dbałość o swoje zdrowie i sylwetkę. Uczelnia m.in. przygotowuje absolwentów do profesjonalnego podejścia do pacjenta w gabinetach SPA i Wellness oraz odnowy biologicznej, w gabinetach kosmetologicznych i dietetycznych. Przykładem całościowej troski o człowieka jest dostrzeganie powiązań między dietą a zdrowiem oraz funkcjonowaniem psychofizycznym jednostki, co podkreślamy na wszystkich kierunkach (Dietetyka, kosmetologia, pedagogika), a w szczególności na specjalnościach: psychodietetyka, resocjalizacja w środowisku otwartym, promocja zdrowia.

Zadaniem godnym podkreślenia, realizowanym obecnie, są starania czynione przez Pracowników Uczelni w zakresie uzyskania uprawnień do kształcenia na drugim stopniu na kierunku dietetyka (specjalności: dietetyka pediatryczna, dietetyka kliniczna - żywienie zbiorowe). Rok 2016 upływa pod hasłem jubileuszu dziesięciolecia, co skłania do podsumowań i refleksji. Z tej okazji odbywa się wiele interesujących przedsięwzięć: konferencji (np. X Ogólnopolska Konferencja Współczesny masaż fizjoterapii i kosmetologii, w spa i odnowie biologicznej - 21-23 kwietnia 2016). Odbywają się także liczne warsztaty, wystawy, kiermasze (np. VIII Kiermasz Edukacyjny w Łowiczu, 8/9 kwietnia 2016 r.), porady, targi edukacyjne, w których bierze udział nasza Uczelnia.

W jakim kierunku Uczelnia będzie się rozwijała? Co nowego czeka przyszłych i obecnych studentów? Nowe kierunki, nowe pracownie, udoskonalenia organizacyjne, techniczne?

Uczelnia rozwija się systematycznie co oznacza, że jej wyróżniającą się cechą jest elastyczność, pozwalająca w miarę płynnie reagować na potrzeby rynku pracy oraz kandydatów na studia; w tym studia podyplomowe, których mamy bardzo bogatą ofertę i wielu chętnych.

Bardzo sobie cenimy wszelkie formy kontaktu z absolwentami szkół, nauczycielami i wychowawcami oraz innymi osobami, pomagającymi młodzieży w kreowaniu ścieżki zawodowej. Mamy tak zwanych wielokrotnych klientów, co oznacza, że osoby zadowolone z naszych usług, chętnie polecają nas innym lub stają się stałym klientem (np. studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe).

W bieżącym roku akademickim postawiliśmy w Uczelni na reorganizację (np. przewidujemy cześć zajęć w formie e-learningu od roku akademickiego 2016/2017, planujemy nowe zadania dla Uczelnianej Biblioteki, jesteśmy w trakcie powoływania Katedr oraz testowania platformy moodle) oraz nawiązanie współpracy w środowisku łódzkim oraz w regionie (rozwijamy dziedzinę Patronatów dla zainteresowanych przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i instytucji). Uczestniczymy w oświatowych wydarzeniach np. w I Forum Liderów Edukacji w Pabianickim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, pt. Nauczyciel jako społeczność ucząca się, 7 kwietnia 2016 roku. Podpisaliśmy umowę o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zgierzu; jeśli chodzi o ten rejon, warto podkreślić udział w wiosennej sesji TUL organizowanej przez Zarząd Oddziału Regionalnego TUL w Zgierzu z s. w Szczawinie.

Istotnym wyróżnikiem pracy Uczelni jest rozwijanie współpracy zagranicznej, realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych.

W Uczelni wydawane jest czasopismo naukowe Perspektywy Edukacyjno-Społeczne, które stało się forum wymiany myśli naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej naszej Uczelni; Uczelni zwanej łódzkim medykiem: www.medyk.edu.pl i bliższego poznania wszystkich obszarów działań WSBiNoZ.

Jak Pani widzi przyszłość WSBiNoZ, jak będzie wyglądała ta Uczelnia za kolejne 10 lat?

Jubilatce - WSBiNoZ w Łodzi - życzę wielu studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Pragnę, aby miała jak najlepszą opinię w środowisku akademickim. Sądzę, że pozostanie na mapie województwa łódzkiego jako Uczelnia, która w tym środowisku kształci specjalistów najwyższej klasy, troszcząc się o poziom zajęć, zatrudniając profesjonalną kadrę, z uznanym dorobkiem naukowym i doświadczeniem zawodowym. Życzyłabym sobie również, by nadal do Łodzi i naszej Uczelni dojeżdżali studenci z całej Polski (mamy teraz takie osoby).

O WSBiNoZdata ostatniej modyfikacji: 2016-04-12 12:21:49
Komentarze
Polityka Prywatności