rektorzy.pl

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk wybrany Rektorem Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2016-2020

Na ogólną liczbę dwustu elektorów na posiedzeniu wyborczym obecnych było 195 elektorów. Na 194 ważnie oddane głosy, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk otrzymał 117 głosów. Pozostali kandydaci otrzymali: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – 41 głosów, prof. zw. dr hab. Krystian Roleder – 18 głosów, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – 17 głosów. Swoje urzędowanie na stanowisku Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. Andrzej Kowalczyk rozpocznie 1 września 2016 r.

Uprzejmie Państwa informuję, że grupa P.T. Elektorów poparła moją kandydaturę na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2016-2020. Czuję się zaszczycony i wyróżniony tą inicjatywą.

Z Uniwersytetem Śląskim jestem związany od 1975 roku. Od wielu lat pracuję na rzecz naszej Uczelni i wszystkich jej pracowników, doktorantów i studentów, pełniąc kolejne funkcje administracyjne: kierownika zakładu, później - przez dwie kadencje - prodziekana wydziału, a ostatnio - również przez dwie kadencje - prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką. Praca na tych stanowiskach pozwoliła mi zdobyć wiedzę o mechanizmach funkcjonowania szkolnictwa wyższego, o współpracy naszej Uczelni z administracją państwową i samorządową oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Tę wiedzę i doświadczenie, uzupełnione o praktyczny wymiar pięcioletniej pracy dydaktycznej i naukowej w uczelniach w Algierii, pragnę spożytkować dla dobra Uniwersytetu Śląskiego i całej jego społeczności.

Zapraszam wszystkich Państwa do wspólnej dyskusji nad wizją Uniwersytetu, którą już wkrótce przedstawię naszemu środowisku. Zapraszam także do wsparcia mnie w działaniach na rzecz jeszcze lepszej przyszłości naszej Alma Mater. Jestem do Państwa dyspozycji i z wielką chęcią wysłucham sugestii oraz komentarzy na temat wyzwań, które przed nami stoją. Chciałbym razem z Państwem wprowadzić nasz Uniwersytet w jego drugie 50-lecie, jako Uczelnię przyjazną dla pracowników, liczącą się w kraju i na świecie, cenioną przez studentów i doktorantów.

Zapraszając do rozmowy i wspólnego działania, pozostaję z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami.

Andrzej Kowalczyk

O Uniwersytecie Śląskimdata ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:00:25
Komentarze
Polityka Prywatności