rektorzy.pl

List Rektora do Studentów, Doktorantów i Słuchaczy Akademii WSB

Szanowni Państwo,

Sytuacja zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 dotyka nas wszystkich - w tym całą społeczność akademicką. Pomimo trudności Akademia WSB, chcąc w najpełniejszy sposób realizować swoją misję edukacyjną, podjęła niezwykle wytężone działania, aby przeorganizować formę kształcenia, w taki sposób, aby nie narażać studentów, słuchaczy czy doktorantów Akademii WSB na konieczność przebywania w dużych grupach, które może powodować zagrożenie zachorowaniem. Działania te podjęliśmy mając świadomość obowiązku zapewnienia Państwu pełnego zaplanowanego toku kształcenia – bez względu na uciążliwe okoliczności rozprzestrzeniającej się epidemii.

Jesteśmy przekonani, że Akademia WSB zapewni w bieżącym semestrze możliwość realizacji pełnych programów studiów w odniesieniu do wszystkich form kształcenia jakie oferuje. Tym samym jesteśmy przekonani, że nasze działania doprowadzą do umożliwienia Państwu ukończenia studiów w planowym terminie, bez uszczerbku dla zasobu wiedzy i umiejętności, jakimi powinien dysponować Absolwent.

Akademia WSB podjęła organizację kształcenia bez bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, doktorantów oraz słuchaczy. W przeciągu jednego tygodnia - przy olbrzymim zaangażowaniu pracowników Akademii WSB i firm zewnętrznych - przygotowano zajęcia w ramach platformy edukacyjnej Moodle, czatów, transmisji wykładów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji do webinarów ClickMeeting, laboratoriów wirtualnych. Nauczyciele wykorzystują do prowadzenia zajęć, telekonferencji, seminariów i e-konsultacji ze studentami kompleksowy pakiet Microsoft 365, w tym Microsoft Teams oraz inne, dostępne na rynku aplikacje lub oprogramowania jak np. Skype, FB Messenger, Whereby.

Studenci zagraniczni, którzy z różnych powodów nie przyjechali do Polski (brak wizy, zamknięcie granic, odwołanie lotów) dalej w pełni korzystają z praw studentów Akademii WSB i mają również możliwość korzystania z tych zajęć oraz uzyskiwania zaliczeń. Dotychczasowe – bardzo pozytywne rezultaty naszej pracy są już widoczne – zajęcia w formule on-line już są realizowane, tylko na tę chwilę to 210 wykładów on-line w postaci synchronicznej, 2100 lekcji/zajęć z wykorzystaniem platformy Moodle i komunikatorów.

W okresie od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r. zrealizujemy zdalnie liczbę godzin, jaką zaplanowano do zrealizowania w formie zajęć bezpośrednich. Również obrony prac dyplomowych organizowane są w formie zdalnej, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa tego procesu. Chcę zapewnić Państwa, iż Akademia WSB realizuje wszystkie swoje zadania, ze szczególną dbałością o właściwe wykonanie zobowiązań względem całej społeczności studiujących w naszej Uczelni.

Moi Drodzy,

Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, ponieważ jesteśmy uzależnieni od różnych aspektów technicznych, na które nie mamy wpływu, a które wpływają na proces wdrażania zdalnego nauczania​; są to np. przeciążenia serwerów dostawców usług, zarówno dostarczających nam oprogramowanie, jak i dostawców Internetu, to przeciążenie sieci zarówno tej, z której korzysta Uczelnia, ale także tych, z których korzystają Państwo. To również skala wyrażająca się w tysiącach kursów e-learningowych, które musimy przygotować w krótkim czasie, w ramach kilkunastu kierunków studiów, studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej, kilku Wydziałów Zamiejscowych oraz ponad 100 kierunków studiów podyplomowych.

Jako Rektor deklaruję wolę pomocy studentom, słuchaczom i doktorantom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego – będą oni mogli ubiegać się o specjalną zapomogę. W szczególnie trudnych, indywidualnych przypadkach, będziemy rozpatrywać także inne możliwości pomocy studentom i doktorantom.

Mam nadzieję, że wspierając się wzajemnie, wkrótce bezpiecznie spotkamy się wszyscy w gronie społeczności Akademii WSB.


dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Rektor AWSB


data ostatniej modyfikacji: 2020-03-24 16:48:46
Komentarze
Polityka Prywatności