rektorzy.pl

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski rektorem AM w Gdyni

W marcu 60 osobowe Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Gdyni złożone z pracowników, doktorantów i studentów uczelni wybrało spośród 4 kandydatów rektora – elekta na kadencję 2016 – 2020. Nowo wybranym rektorem został prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. W pierwszej turze głosowania wszystkie oddane głosy były ważne, a kandydat uzyskał 34 głosy.

Prof. Janusz Zarębski jest specjalistą w dyscyplinie naukowej elektronika, autorem ponad 450 publikacji naukowych i monografii. W Akademii Morskiej w Gdyni pracuje od ponad 30 lat.

Obecnie pełni funkcje dziekana Wydziału Elektrycznego AMG.. Obowiązki rektora przejmie w dniu 1 września 2016r.

Gratulacje i życzenia rektorowi - elektowi złożył urzędujący rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, oraz pracownicy uczelni i studenci.


W dniu 07.04.2016r. odbyły się również wybory na funkcję prorektorów Akademii Morskiej w Gdyni w kadencji 2016 - 2020.

Na zdjęciu od lewej:  prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosław Czechowski prof. nadzw. AMG,  rektor – elekt prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski,  prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki prof. nadzw. AMG,  prorektor ds. nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski prof. nadzw. AMG, fot. Tomasz Degórski


O AM w Gdynidata ostatniej modyfikacji: 2016-05-04 11:07:31
Komentarze
Polityka Prywatności