rektorzy.pl

Profesor Sławomir Wiak nowym rektorem Politechniki Łódzkiej

Decyzją Uczelnianego Kolegium Elektorów funkcję rektora w kadencji w kadencji 2016-2020 pełnić będzie profesor Sławomir Wiak, obecny prorektor ds. edukacji. Zdobył on większość ważnych głosów - spośród 117 elektorów obecnych było 116. Oddano 116 ważnych głosów, w tym 79 głosów za kandydaturą prof. Wiaka. Tym samym profesor Sławomir Wiak pokonał jedynego kontrkandydata profesora Piotra Panetha. Prof. Sławomir Wiak będzie 14. rektorem Politechniki Łódzkiej i od 1 września 2016 r. zastąpi na tym stanowisku prof. Stanisława Bieleckiego.

Rektor-elekt prowadził swoją kampanię pod hasłem "Partnerskie przywództwo na ścieżce ambitnego rozwoju". W programie wyborczym mówił m.in. - Jako rektor będę realizował wizję rozwoju Politechniki, jako cenionego w świecie i nowoczesnego ośrodka naukowego i dydaktycznego, otwartego na świat i innowacje. Zadbam o to, aby praca, talenty i osiągnięcia były jeszcze bardziej doceniane, a potencjał i dobre inicjatywy zyskały możliwość realizacji. Moim zamiarem jest podjęcie szeregu działań, które uczynią Politechnikę Łódzką liderem badań i innowacji, ponadregionalnym centrum edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy, ośrodkiem współpracy nauki i otoczenia gospodarczego. Sprzyjać temu ma m.in. nowoczesna infrastruktura i przestrzeń dla badań, kształcenia i wszechstronnego rozwoju.

Prof. Sławomir Wiak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego (obecnie Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), który ukończył w 1973 r. Pracę doktorską obronił w 1979 r., w 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2002 tytuł profesora. W 2005 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego.

Nowo wybrany rektor-elekt jest specjalistą w dyscyplinie informatyka i elektrotechnika. Jego zainteresowania naukowe to komputerowo wspomagane projektowanie, metody numeryczne i techniki informatyczne w modelowaniu i optymalizacji inteligentnych mikrosystemów z wykorzystaniem algorytmów genetycznych i ewolucyjnych, modelowanie i symulacja komputerowa, inżynieria oprogramowania, bazy danych i systemy eksperckie. Prof. Wiak współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, m.in. we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie jest zapraszany jako profesor wizytujący. Od roku 2007 jest dyrektorem Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych na Wydziale EEIA. W kadencji 2008-2012 był dziekanem tego wydziału. Pełni też wiele odpowiedzialnych funkcji w polskich i zagranicznych stowarzyszeniach i jednostkach i naukowych.

Więcej informacji o rektorze-elekcie prof. Sławomirze Wiaku i jego programie można przeczytać na stronie http://wiak.info/

Więcej informacji o PŁostatnia zmiana: 2016-09-02
Komentarze
Polityka Prywatności