rektorzy.pl

Prof. Cezary Madryas wygrał wybory na rektora Politechniki Wrocławskiej

Nowym rektorem Politechniki Wrocławskiej będzie prof. Cezary Madryas. W czwartek podczas posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów, które odbyło się w auli gmachu głównego PWr, prof. Cezary Madryas otrzymał 79 głosów elektorskich. Czteroletnia kadencja nowego rektora rozpocznie się 1 września 2016 r.

Prof. Cezary Madryas ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w 1976 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982, a doktora habilitowanego w 1993 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2003 r, a w 2007 r. nadano mu tytuł profesora zwyczajnego.

W trakcie dotychczasowej pracy na uczelni pełnił m.in. funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej (2002-2005), dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego (2005-2008), prorektora ds. rozwoju (od 2008) i kierownika Katedry Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego (od 2014).

Większość badań prowadzonych przez prof. Madryasa związana jest z szeroko rozumianą rozbudową, modernizacją i odnową infrastruktury podziemnej na terenach zurbanizowanych. Badania związane z tym obszarem inżynierii prowadził i prowadzi w większości polskich miast m.in. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

Prof. Madryas jest autorem lub współautorem ośmiu dzieł zwartych, w tym czterech monografii i czterech akademickich wydawnictw książkowych, z których "Mikrotunelowanie", "Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych" czy "Tunele wieloprzewodowe" stały się podstawowymi podręcznikami dla studentów wydziałów budownictwa i ochrony środowiska na polskich uczelniach wyższych.

Jest również autorem lub współautorem 480 prac udokumentowanych w systemie DONA, w tym ponad 170 naukowych prac opublikowanych (z czego 65 o zasięgu międzynarodowym) oraz 290 sprawozdań z badań wykonanych na rzecz gospodarki narodowej (raporty SPR).

Pełny biogram nowego rektora można znaleźć na stronie http://cezary.madryas.pwr.edu.pl/.

O PWrdata ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:01:50
Komentarze
Polityka Prywatności