rektorzy.pl

Politechnika Gdańska ma nowego rektora

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG przez najbliższe cztery lata będzie sprawował funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej. Swoją wizją rozwoju uczelni przekonał większość elektorów głosujących w wyborach, które zostały przeprowadzone 31 marca 2016 r. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza. Rektor elekt obejmie nowe stanowisko 1 września 2016 r.

Tuż po ogłoszeniu wyników prof. Namieśnik podziękował zgromadzonym członkom Kolegium Elektorów i powiedział, że zrobi wszystko, by wywiązać się z obietnic wyborczych.

Dziś mogę mówić o intencjach dotyczących rozwoju naszej uczelni, ale moje dotychczasowe osiągnięcia na rzecz Wydziału Chemicznego potwierdzają słuszność decyzji o powierzeniu mi tej zaszczytnej funkcji – powiedział nowo wybrany rektor.

Przyznał, że w pierwszym okresie będzie musiał przyjrzeć się bliżej aktualnym sprawom uczelni, ale jest gotów poświęcić się pracy na rzecz PG i współpracy ze wszystkimi jej pracownikami oraz organizacjami. Obiecał robić to nawet kosztem swojej pasji, jaką jest jazda na rowerze.

W ostatnich latach, dzięki działalności obecnego rektora, prof. Henryka Krawczyka, dokonał się wielki postęp w zakresie rozwoju infrastruktury, remontów kampusu i bazy sprzętowej – przyznał nowo wybrany rektor. – Dużo jest jeszcze natomiast do zrobienia jeśli chodzi o działalność Politechniki Gdańskiej w zakresie badań naukowych, podnoszących prestiż. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma dydaktyki na wysokim poziomie bez badań naukowych na wysokim poziomie. Należy więc inwestować w nowe narzędzia, także te służące poprawie stosunków międzyludzkich. Chcę, byśmy jako społeczność akademicka mieli wszyscy przed sobą jeden wspólny cel – dobro Politechniki Gdańskiej.

Do udziału w tajnym głosowaniu uprawnione było Uczelniane Kolegium Elektorów. Wybierali oni spośród pięciu kandydatów (według kolejności alfabetycznej nazwisk):

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
  • prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, prof. zw. PG
  • prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG
  • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG
  • prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, prof. zw. PG.

Do głosowania stawili się wszyscy elektorzy – łącznie 135 osób. Wybory rozstrzygnięto w trzeciej turze, w której prof. Namieśnik uzyskał wymaganą większość 69 głosów. Pozostali kandydaci, z którymi rywalizował w trzeciej turze otrzymali odpowiednio: prof. Goczyła – 58 głosów, a prof. Sienkiewicz – 8 głosów.

Kolejnym wydarzeniem w kalendarzu wyborczym PG będzie zatwierdzenie przez Uczelniane Kolegium Elektorów kandydatów na prorektorów, zgłoszonych przez nowo powołanego rektora. Odbędzie się to 13 kwietnia br. Rektor elekt może ustanowić od trzech do pięciu prorektorów. W dobiegającej końca obecnej kadencji było ich czterech.

Informacja o rektorze elekcie i jego programie wyborczym

Prof. Jacek Namieśnik ma 67 lat. Jest jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Specjalizuje się w dziedzinie chemii analitycznej i chemii środowiska. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Gdańskiej i związał z nią całą swoją karierę zawodową. Stopień naukowy doktora uzyskał już w wieku 29 lat. W 1995 r. został profesorem nauk chemicznych, a w 1997 r. – profesorem zwyczajnym. Jest autorem lub współautorem 653 artykułów notowanych na liście filadelfijskiej, licznych publikacji i 13 patentów. Pełni dodatkowo funkcję przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz członka Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Jest również kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemicznym PG, aktywnym członkiem wielu redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów naukowych. Prof. Namieśnik jest laureatem licznych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. Został także odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005). Posiada tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie, Gdańskiego Uniwersytet Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

W trakcie kampanii wyborczej prof. Namieśnik zapowiadał konieczność podjęcia działań naprawczych, zorientowanych na stworzenie z Politechniki Gdańskiej ośrodka naukowego i edukacyjnego o międzynarodowym prestiżu, konkurującego z uczelniami zagranicznymi. Do priorytetów na lata 2016-2020 zaliczył m.in. umiejętną politykę kadrową i działania na rzecz tworzenia zespołów naukowych. Podkreślał, że sprawą fundamentalną jest poprawa pozycji naukowej wydziałów oraz całej uczelni między innymi poprzez uzyskanie wyższej kategorii w ocenie parametrycznej. W jego ocenie poprawi to pozycję PG w rankingach międzynarodowych i zwiększy jej rozpoznawalność. Zapowiedział także skuteczniejsze działania na rzecz internacjonalizacji uczelni. Nowy rektor zadeklarował zwiększenie dbałości o poziom kształcenia i udziału przedstawicieli uczelni w dyskusjach i decyzjach o sprawach ważnych dla polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego. Zwrócił też uwagę na konieczność podejmowania intensywnych działań promocyjnych, ukierunkowanych na zwiększenie skuteczności akcji rekrutacyjnych oraz harmonijnej współpracy z możliwie szeroką reprezentacją środowiska studentów i doktorantów. Więcej informacji na temat zamierzeń rektora elekta można znaleźć w jego programie wyborczym.

O PGostatnia zmiana: 2016-09-02
Komentarze
Polityka Prywatności