rektorzy.pl

REKTOR TRETYN W PREZYDIUM KRASP

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn został wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Od 2 do 4 czerwca 2016 roku w Warszawie obradowali członkowie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP. W trakcie obrad wybrano nowe władze KRASP, które pełnić będą swoją funkcję w kadencji 2016-2020. Przewodniczącym wybrano prof. Jana Szmidta - rektora Politechniki Warszawskiej, na zastępców przewodniczącego wybrani zostali: prof. Wiesław Bielawski - rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych - członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. KRASP utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.

Strona KRASP

Biogram JM Rektora UMK

O UMKdata ostatniej modyfikacji: 2016-09-19 10:17:44
Komentarze
Polityka Prywatności