rektorzy.pl

REKTOR WSAiB LAUREATEM KONKURSU FAIR PLAY PKOl

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk został Laureatem 49. Konkursu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiej (PKOl). Wręczenie nagród odbyło się w Warszawie.

Profesor Młynarczyk otrzymał wyróżnienia indywidualne w kategorii "Całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu".

Więcej informacji na stronie:

http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/1357,49-konkurs-fair-play-pkol-2015.html

Notka biograficzna

Profesor Jerzy Młynarczyk urodził się 2 sierpnia 1931 roku w Wilnie. Jest absolwentem Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Sopocie (1950). Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego (1954).

Był radcą prawnym, a następnie pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz profesorem tytularnym nauk prawnych.

Od 12 lat (2004 r.) jest Rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, najstarszej niepublicznej uczelni na Pomorzu. Jednej z najbardziej rozpoznawalnych uczelni prywatnych w kraju.

W latach 1977-81 był prezydentem Gdańska. W 1982 objął funkcję dyrektora naczelnego Instytutu Morskiego w Gdańsku. Od 1988 od 1991 roku był profesorem prawa w Światowym Uniwersytecie Morskim ONZ w Malmoe oraz w Międzynarodowym Instytucie Prawa Morskiego na Malcie. Był posłem na Sejm RP IV Kadencji, wiceprzewodniczącym Komisji ds. zmian w kodyfikacjach.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, międzynarodowym prawie handlowym oraz prawie morskim. Od 40 lat jest konsultantem prawnym przedsiębiorstw żeglugowych i przemysłu okrętowego. Uczestnik i przewodniczący wielu zespołów i komisji legislacyjnych z zakresu prawa morskiego i prawa cywilnego. Przedstawiciel Polski na wielu prawniczych konferencjach międzynarodowych. Ekspert Międzynarodowej Organizacji Morskiej ds. ustawodawstwa morskiego. Arbiter w wielu krajowych i międzynarodowych procesach z zakresu prawa morskiego i handlowego (w Szwajcarii, Francji, Chinach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii). Wizytujący profesor w zagranicznych uczelniach wyższych (Szwecja, USA, Chiny, Litwa, Niemcy). Popularyzator prawa w Telewizji Gdańskiej, obecnie Szef Rady Programowej.

Opublikował 14 opracowań naukowych podręcznikowych i monograficznych, ponad 150 artykułów naukowych w językach polskim i angielskim z zakresu prawa morskiego, handlowego i cywilnego. Autor wielu prac popularyzatorskich i publicystycznych. Ekspert Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie.

Wybitny sportowiec, znany koszykarz: reprezentant Warty (Stali) i Lecha Poznań (1950-1960) oraz Wybrzeża Gdańsk (1960-1971), 112-krotny reprezentant Polski w koszykówce i olimpijczyk z Rzymu (1960 r.). Jedyny polski sportowiec odznaczony międzynarodową nagrodą im. Sieverta przyznawaną przez Światowe Zrzeszenie Olimpijczyków - Olimpian International, a także jako jedyny sportowiec Pomorza wyróżniony nagrodą im. Janusza Kusocińskiego oraz medalem Kalos Khagatos przyznawanym przez polski Komitet Olimpijski i Uniwersytet Jagielloński. Mieszka w Sopocie.

O WSAiBdata ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:03:44
Komentarze
Polityka Prywatności