rektorzy.pl

REKTOR TRETYN NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2016-2020. Na spotkaniu wyborczym, które odbyło się 10 marca w Auli UMK obecnych było 231 elektorów. Prof. Andrzej Tretyn otrzymał 166 głosów, 53 elektorów było przeciw, 12 wstrzymało się od głosu.

Prof. Andrzej Tretyn, który był jedynym kandydatem na Rektora UMK, pełni tę funkcję od 2012 r.

Andrzej Tretyn urodził się 12 kwietnia 1955 roku w Mielęcinie koło Włocławka. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Michelinie w latach 1970-1974 był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W 1974 roku podjął studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie w roku 1978 studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień doktora nauk biologicznych.

W 1991 roku podjął pracę jako asystent w Zakładzie Biologii Komórki (kierowanym przez prof. Alicję Górską-Brylass) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w roku 1991, a tytuł profesora nauk biologicznych w 1996 roku. W roku 1993 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1999 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał mu stanowisko profesora zwyczajnego. W roku 2002 został kierownikiem Zakładu Biotechnologii. Po odejściu na emeryturę prof. dr. hab. Jana Kopcewicza (z którym współpracował od roku 1988) kieruje Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii. Jednostka ta zatrudnia ponad 20 osób, w tym 8 pracowników samodzielnych.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn w latach 1988-1994 przebywał na uczelniach zagranicznych, m.in. w Holandii (jako stypendysta Wageningen Agricultural University, Wageningen), Niemczech (jako stypendysta Fundacji A. von Humboldta, Justus-Liebig Universitat, Giessen) Wielkiej Brytanii (York University, York oraz Plymouth Marine Laboratory, Plymouth) i Japonii (RIKEN, Wako-shi). Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wielokrotnie przebywał w Max-Planck Institute for Plant Breeding Research w Kolonii (realizując projekt w ramach V Programu Ramowego i jako stypendysta Fundacji A. von Humboldta) oraz na Uniwersytetach w Cambridge, Freiburgu i Padwie (jako kontraktor i koordynator programu Tempus-Phare). W 2004 roku otrzymał prestiżowe stypendium rządu japońskiego (Japanese Society for the Promotion of Science; JSPS), które odbył w RIKEN Plant Science Center (Yokohama). Tego samego roku, jako wizytujący profesor, przez trzy miesiące prowadził badania w Gyeongsang Univerity (Korea Południowa).

W roku 1997 prof. dr hab. Andrzej Tretyn został dyrektorem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, a w latach 1999-2005, przez dwie kadencje, był dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. W roku 2005 został prorektorem odpowiedzialnym za sprawy naukowe i współpracę z zagranicą. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, pierwszą u boku rektora prof. Andrzeja Jamiołkowskiego, a drugą za kadencji prof. Andrzeja Radzimińskiego. W 2012 r. wybrany został na stanowisko rektora UMK.

Prof. Andrzej Tretyn wypromował 60 licencjatów, 136 magistrów oraz 18 doktorów, z czego pięciu posiada już stopień doktora habilitowanego.

Prof. Andrzej Tretyn jest biologiem zajmującym się biologią komórki, cytofizjologią, elektrofizjologią i fotomorfogenezą roślin, a obecnie biotechnologią oraz biologią medyczną i molekularną. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji (z czego 128 znajduje się w bazie Web of Knowledge, sumaryczny IF > 240, h-index 15), które cytowano ponad 1000 razy. Jest współautorem podręczników akademickich - "Fizjologia roślin" (PWN, Warszawa, wyd. I-III), "Biologia komórki roślinnej" (PWN, Warszawa, tom 1-2), autorem monografii "Wapń w komórkach eukariotycznych, występowanie, transport i komórkowy mechanizm działania", (PWN, Warszawa) oraz współautorem wielu monografii naukowych, m.in. "Fitochrom i morfogeneza roślin" (PWN, Warszawa), "Brassinosteroidy - hormony roślinne", (Wydawnictwo UMK), i "Fizjologia plonowania roślin" (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego). Andrzej Tretyn jest żonaty, ma troje dzieci.

Prorektorzy UMK na kadencję 2016-2020:

Prorektor ds. Badań Naukowych - prof. dr hab. Jacek Kubica, kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, obecny dziekan Wydziału Lekarskiego.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 199 ważnych głosów, 1 był nieważny. Za kandydatem głosowało 163 elektorów, przeciw było 32. 4 osoby wstrzymało się od głosu.

Prorektor ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 198 ważnych głosów, 2 były nieważne. Za kandydatem głosowało 153 elektorów, przeciw było 35. 10 osób wstrzymało się od głosu.

Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju - prof. dr hab. Danuta Dziawgo z Katedry Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, obecna prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 200 ważnych głosów, 0 nieważnych. Za kandydatem głosowało 171 elektorów, przeciw było 22. 7 osób wstrzymało się od głosu.

Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. Beata Przyborowska z katedry Pedagogiki Szkolnej Wydziału Nauk Pedagogicznych, obecna prorektor ds. kształcenia.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 199 ważnych głosów, 1 był nieważny Za kandydatem głosowało 157 elektorów, przeciw było 33. 9 osób wstrzymało się od głosu.

Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej - prof. dr hab. Andrzej Sokala, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji, obecny prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 199 ważnych głosów, 1 był nieważny. Za kandydatem głosowało 179 elektorów, przeciw było 13. 7 osób wstrzymało się od głosu.

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym - prof. dr hab. Wojciech Wysota z Katedry Geologii i Hydrologii, obecny dziekan Wydziału Nauk o Ziemi.

W głosowaniu wzięło udział 200 elektorów, oddano 200 ważnych głosów, 0 nieważnych. Za kandydatem głosowało 167 elektorów, przeciw było 22. 11 osób wstrzymało się od głosu.

Biogramy prorektorów na stronie www.umk.pl

Harmonogram, przepisy i ogłoszenia wyborcze dostępne na stronie www.umk.pl/wybory


O UMKdata ostatniej modyfikacji: 2016-03-11 08:48:50
Komentarze
Polityka Prywatności