Rektorzy - artykuły

Konferencja Rektorów - 10-12 kwietna na Uniwersytecie Jagielońskim w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) uważają, że niezbędna jest rozbudowa potencjału polskiej onkologii na uczelniach medycznych w obliczu wzrostu liczby chorych na nowotwory złośliwe.
Przyjęte w grudniu 2013 roku przez rząd projekty nowelizacji ustaw o uczelniach i finansowaniu nauki idą w dobrym kierunku - ocenił przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś. Ma jednak uwagi m.in. dotyczące tzw. uwłaszczenia naukowców.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady przyznawania uczelniom niepublicznym dotacji państwowej powinna regulować ustawa, a nie rozporządzenie. Zdaniem TK zakwestionowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich zapis jest niekonstytucyjny. Orzeczenie TK dotyczącego zasad przyznawania uczelniom niepublicznym dotacji państwowej można się było spodziewać, ale to dopiero początek rozwiązywania problemów tych uczelni - uważają rektorzy niepublicznych szkół wyższych.
Nieetyczne i naganne jest publiczne zajmowanie stanowiska i wydawanie sądów odwołujących się do wiedzy naukowej, przez osoby z tytułami profesorskimi, w której nie są specjalistami - uważa Komisja do spraw Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk.
Rektorzy uczelni wyższych zdają sobie coraz częściej sprawę z tego, że z plagiatem w nauce trzeba walczyć - powiedział PAP dr Marek Wroński, publicysta miesięcznika "Forum Akademickie”, w którym od 15 lat opisuje przypadki plagiatów w nauce.
Ministrowie w liście skierowanym do rektorów zaprosili władze uczelni, a także organizacje studenckie oraz studentów do udziału w konsultacjach dotyczących czwartej transzy deregulacyjnej, która związana jest z ułatwieniem dostępu do kolejnych zawodów. Szefowie resortów sprawiedliwości oraz nauki zachęcili do informowania o przepisach niekorzystnie wpływających na dostęp do zawodów.
Inauguracja roku akademickiego najstarszej prywatnej szkoły wyższej Pomorza Zachodniego - i jednej z najstarszych w Polsce - rozpoczęła też nowy rozdział w życiu samej uczelni. Po 20 latach od założenia szkoły, jej wieloletni rektor i twórca, prof. dr hab. Wojciech Olejniczak, ogłosił zakończenie swojej kadencji i pokoleniową zmianę władz szkoły.
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dr hab. Witold Bielecki został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) rozmawiali o rozwoju systemów informatycznych w uczelniach wyższych, podczas posiedzenia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Profesor Jerzy Młynarczyk po raz kolejny został wybrany rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 12 lipca 2013 r. Senat uczelni pozytywnie zaopiniował jego kandydaturę.
Rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej został przyjęty w poczet członków Europejskiego Stowarzyszenia Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Federację tworzy 26 uczelni pedagogicznych z Europy, a patronat nad projektem objął Parlament Europejski i Rząd Ukrainy. Zapraszamy do obejrzenia materiału.
1 maja 2013 r. nastąpiła zmiana na stanowisku rektora w Uczelni Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
W dniach 9-11 maja Politechnika Łódzka będzie gościć prorektorów ds. edukacji, studenckich i kształcenia polskich uczelni technicznych, którzy przyjadą do Uczelni, aby wziąć udział w obradach XV Jubileuszowej Konferencji Prorektorów.
Kobiety pełnią funkcję rektora w 10 proc. unijnych uniwersytetów, zarządzają 15,5 proc. instytucji szkolnictwa wyższego oraz stanowią ok. 40 procent wszystkich naukowców w szkolnictwie wyższym - takie dane wynikają ze sprawozdania Komisji Europejskiej.
1 lutego nastąpiła zmiana rektora w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Nowym rektorem została dr Irena Tomys piastująca dotychczas funkcję Kanclerza WSH.
Prof. Janusz Majewski został jednogłośnie wybrany na stanowisko Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej. Piastujący wcześniej tę funkcję dr Andrzej Kołodyński został wybrany Prorektorem ds. Ogólnych Uczelni.
8 listopada 2012 roku podczas posiedzenia Kolegium Rektorów Miasta Poznania wybrano przewodniczącego. Po raz kolejny został nim Rektor UAM w Poznaniu, prof. Bronisław Marciniak. Decyzja była jednogłośna.
Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski został nagrodzony Honorowym Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny.
Rozpoczęły się obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównymi tematami będą poprawa finansowania i jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w 2013 r.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
AHE_220.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
uwm_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura SGGW - Sylwia Orlińska, WNZ Bioinżynieria Zwierząt
miniatura
Polityka Prywatności