rektorzy.pl

Deregulacja dostępu do zawodów

Ministrowie w liście skierowanym do rektorów zaprosili władze uczelni, a także organizacje studenckie oraz studentów do udziału w konsultacjach dotyczących czwartej transzy deregulacyjnej, która związana jest z ułatwieniem dostępu do kolejnych zawodów. Szefowie resortów sprawiedliwości oraz nauki zachęcili do informowania o przepisach niekorzystnie wpływających na dostęp do zawodów.

Deregulacja została zainicjowana przede wszystkim z myślą o ludziach młodych, którzy opuszczając mury szkoły wyższej, stykają się często z nieuzasadnionymi barierami w dostępie do wymarzonego zawodu, nierzadko przekreślającymi plany dalszej kariery zawodowej" - zaznaczają szefowie resortów sprawiedliwości oraz nauki w liście do rektorów. Zaznaczają, że w momencie rozpoczęcia prac nad deregulacją, Polska była europejskim rekordzistą w liczbie zawodów regulowanych.

Jak przypomniano, pakiet deregulacyjny podzielony został na trzy transze, spośród których pierwsza, ułatwiająca dostęp do 51 zawodów, weszła już w życie, a prace nad kolejnymi dwiema transzami - obejmującymi 195 zawodów - są już zaawansowane. O pomoc przy czwartej transzy deregulacyjnej Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się poprosić obywateli. Jak wyjaśniono w liście, projekt kolejnej ustawy w sprawie deregulacji dostępu do zawodów zostanie oparty na wnioskach zgłoszonych przez obywateli w ramach sondażowych konsultacji.

"Powodzenie tej inicjatywy zależy w dużej mierze od zaangażowania potencjalnych beneficjentów, czyli przede wszystkim ludzi młodych. Jesteśmy przekonani, że projekt przyczyni się do ułatwienia studentom i absolwentom wejścia na rynek pracy, także w ramach profesji zgodnych z prowadzonymi przez państwa kierunkami studiów" - uważają ministrowie.


data ostatniej modyfikacji: 2014-01-22 15:02:00
Komentarze
Polityka Prywatności