rektorzy.pl

Państwowe dotacje dla uczelni niepublicznych

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasady przyznawania uczelniom niepublicznym dotacji państwowej powinna regulować ustawa, a nie rozporządzenie. Zdaniem TK zakwestionowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich zapis jest niekonstytucyjny. Orzeczenie TK dotyczącego zasad przyznawania uczelniom niepublicznym dotacji państwowej można się było spodziewać, ale to dopiero początek rozwiązywania problemów tych uczelni - uważają rektorzy niepublicznych szkół wyższych.

"To orzeczenie jest dopiero początkiem drogi" - komentuje przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) prof. Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku. Przyznał, że chociaż decyzja TK rozwiewa pewne wątpliwości natury formalnej, to "nie rozstrzyga, że środowisko uczelni niepublicznych otrzyma pomoc. Pozostawia to w gestii ustawodawcy" - zaznaczył. Dodał, że nowelizacja będzie świetną okazją, by zaproponować pewne zapisy w nowej ustawie. "To jest kwestia udzielenia wsparcia nie uczelniom, ale studentom" - podkreślił.

"Na pewno będziemy rozmawiać, konsultować się z władzami resortu i podejmiemy dyskusję" - zapowiedział Tłokiński.

Z większym optymizmem orzeczenie TK skomentował honorowy przewodniczący KRZaSP, prof. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. "Takiego rozstrzygnięcia się spodziewaliśmy" - zaznaczył i podkreślił, że jest z niego bardzo zadowolony. "Ono wreszcie porządkuje całą sytuację" - przyznał. Przypomniał, że do tej pory nie tylko ustawa w nieprawidłowy sposób regulowała zasady przyznawania dotacji, ale też przez osiem lat żaden z kolejnych ministrów nie wydał odpowiedniego rozporządzenia do ustawy.

"Wreszcie po ośmiu latach oczekiwania (...) liczymy na to, że otrzymamy ustawowe gwarancje zasad ubiegania się o środki na dofinansowanie czesnego studentom studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych" - zaznaczył prof. Malec. Wyraził nadzieję, że dzięki nowym przepisom możliwe będzie częściowe dofinansowanie czesnego studentów uczelni niepublicznych na studiach stacjonarnych.

Rektorzy spodziewają się, że mogłoby to być np. 1/3 czy nawet 1/2 czesnego. Mogłoby to zwiększyć atrakcyjność studiów stacjonarnych na uczelniach niepublicznych.


ostatnia zmiana: 2014-01-22
Komentarze
Polityka Prywatności