rektorzy.pl

Rektorzy - artykuły

8 listopada 2012 roku podczas posiedzenia Kolegium Rektorów Miasta Poznania wybrano przewodniczącego. Po raz kolejny został nim Rektor UAM w Poznaniu, prof. Bronisław Marciniak. Decyzja była jednogłośna.
Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski został nagrodzony Honorowym Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny.
Rozpoczęły się obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównymi tematami będą poprawa finansowania i jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w 2013 r.
Prof. Barbara Kudrycka wzięła udział w pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Z początkiem września 2012 r. nastąpiła zmiana władz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Nowym Rektorem został dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. UMCS.
Uroczyste przekazanie władzy nowemu rektorowi prof. Tadeuszowi Bohdalowi przez ustępującego rektora prof. Tomasza Krzyżyńskiego odbyło się 31 sierpnia br., czyli w ostatnim dniu rektorskiej kadencji 2008-2012 w sali senatu Politechniki Koszalińskiej.
Od 1 września br. funkcję rektora w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie pełni prof. WSPA, dr hab. inż. Anna Zarębska. Zastąpiła na tym stanowisku prof. dr. hab. Zdzisława Jerzego Czarneckiego związanego z WSPA od początku istnienia uczelni a sprawującego obowiązki rektora od 2009 roku.
Od 1 września br. funkcję rektora Collegium Civitas pełni prof. Stanisław Mocek. Zastąpił na tym stanowisku prof. Edmunda Wnuk-Lipińskiego sprawującego obowiązki rektora od 2006 roku przez dwie kadencje. Wraz z wyborem nowego rektora powołani zostali nowi prorektorzy Collegium Civitas ds. studenckich, dydaktycznych, rozwoju strategicznego oraz współpracy zagranicznej, a także pełnomocnicy rektora ds. badań naukowych i kształcenia ustawicznego.
Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, wyznaczył z dniem 20 sierpnia 2012 r. na stanowisko komendanta – rektora Akademii Obrony Narodowej generała dywizji Bogusława Packa.
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych.
Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry postanowiło powołać prof. Bogusława Fiedora, rektora UE, na stanowisko honorowego przewodniczącego.
15 czerwca podczas XII Plenarnego Posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich wybrano przewodniczącego KRUP na lata 2012-2016. Został nim prof. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Profesor Wojciech Nowak został wybrany w piątek na rektora najstarszej polskiej uczelni wyższej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zastąpi na tym stanowisku prof. Karola Musioła, który w tym roku kończy swoją drugą kadencję.
Prof. Marcin Pałys, specjalista od chemii nieorganicznej i fizycznej, został w środę nowym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Pałys, wybrany na czteroletnią kadencję, obejmie funkcję 1 września.
Prof. Paweł Górski został w środę ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kadencję 2012-2016. W walce o fotel rektora pokonał prof. Andrzeja Lewińskiego.
Prof. Andrzej Karbownik został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Śląskiej na kadencję 2012-2016. Decyzją Kolegium Elektorów Uczelni stanowisko rektora obejmie po raz drugi – poinformował w środę rzecznik uczelni Paweł Doś.
Prof. Leonarda Etela, dotąd dziekana wydziału prawa tej uczelni, wybrano w środę na stanowisko rektora Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2012-2016. Zastąpi na tym stanowisku prof. Jerzego Nikitorowicza, który sprawował tę funkcję przez dwie ostatnie kadencje.
Prof. Lech Dzienis został w środę rektorem Politechnki Białostockiej, największej państwowej uczelni technicznej w Podlaskiem na lata 2012-2016. Nie miał kontrkandydata. Dzienis zastąpił na stanowisku rektora ustępującego prof. Tadeusza Citkę.
Prof. Marka Krawczyka wybrano na stanowisko rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) na kadencję 2012-2016. Decyzją Kolegium Elektorów Uczelni stanowisko rektora obejmie po raz drugi – poinformowała w środę rzecznik WUM Marta Wojtach.
Prof. Zbigniew Łukasik, dotychczasowy prorektor Politechniki Radomskiej, został w czwartek wybrany na nowego rektora tej uczelni. Będzie kierował uczelnią od pierwszego września.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności