Rektorzy - artykuły

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski został nagrodzony Honorowym Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny.
Rozpoczęły się obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównymi tematami będą poprawa finansowania i jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w 2013 r.
Prof. Barbara Kudrycka wzięła udział w pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Z początkiem września 2012 r. nastąpiła zmiana władz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Nowym Rektorem został dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. UMCS.
Uroczyste przekazanie władzy nowemu rektorowi prof. Tadeuszowi Bohdalowi przez ustępującego rektora prof. Tomasza Krzyżyńskiego odbyło się 31 sierpnia br., czyli w ostatnim dniu rektorskiej kadencji 2008-2012 w sali senatu Politechniki Koszalińskiej.
Od 1 września br. funkcję rektora w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie pełni prof. WSPA, dr hab. inż. Anna Zarębska. Zastąpiła na tym stanowisku prof. dr. hab. Zdzisława Jerzego Czarneckiego związanego z WSPA od początku istnienia uczelni a sprawującego obowiązki rektora od 2009 roku.
Od 1 września br. funkcję rektora Collegium Civitas pełni prof. Stanisław Mocek. Zastąpił na tym stanowisku prof. Edmunda Wnuk-Lipińskiego sprawującego obowiązki rektora od 2006 roku przez dwie kadencje. Wraz z wyborem nowego rektora powołani zostali nowi prorektorzy Collegium Civitas ds. studenckich, dydaktycznych, rozwoju strategicznego oraz współpracy zagranicznej, a także pełnomocnicy rektora ds. badań naukowych i kształcenia ustawicznego.
Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, wyznaczył z dniem 20 sierpnia 2012 r. na stanowisko komendanta – rektora Akademii Obrony Narodowej generała dywizji Bogusława Packa.
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych.
Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry postanowiło powołać prof. Bogusława Fiedora, rektora UE, na stanowisko honorowego przewodniczącego.
15 czerwca podczas XII Plenarnego Posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich wybrano przewodniczącego KRUP na lata 2012-2016. Został nim prof. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Profesor Wojciech Nowak został wybrany w piątek na rektora najstarszej polskiej uczelni wyższej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zastąpi na tym stanowisku prof. Karola Musioła, który w tym roku kończy swoją drugą kadencję.
Prof. Marcin Pałys, specjalista od chemii nieorganicznej i fizycznej, został w środę nowym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Pałys, wybrany na czteroletnią kadencję, obejmie funkcję 1 września.
Prof. Paweł Górski został w środę ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kadencję 2012-2016. W walce o fotel rektora pokonał prof. Andrzeja Lewińskiego.
Prof. Andrzej Karbownik został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Śląskiej na kadencję 2012-2016. Decyzją Kolegium Elektorów Uczelni stanowisko rektora obejmie po raz drugi – poinformował w środę rzecznik uczelni Paweł Doś.
Prof. Leonarda Etela, dotąd dziekana wydziału prawa tej uczelni, wybrano w środę na stanowisko rektora Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2012-2016. Zastąpi na tym stanowisku prof. Jerzego Nikitorowicza, który sprawował tę funkcję przez dwie ostatnie kadencje.
Prof. Lech Dzienis został w środę rektorem Politechnki Białostockiej, największej państwowej uczelni technicznej w Podlaskiem na lata 2012-2016. Nie miał kontrkandydata. Dzienis zastąpił na stanowisku rektora ustępującego prof. Tadeusza Citkę.
Prof. Marka Krawczyka wybrano na stanowisko rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) na kadencję 2012-2016. Decyzją Kolegium Elektorów Uczelni stanowisko rektora obejmie po raz drugi – poinformowała w środę rzecznik WUM Marta Wojtach.
Prof. Zbigniew Łukasik, dotychczasowy prorektor Politechniki Radomskiej, został w czwartek wybrany na nowego rektora tej uczelni. Będzie kierował uczelnią od pierwszego września.
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) na kadencję 2012 - 2016 – poinformował w czwartek rzecznik uczelni Marcin Kozłowski.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy
Polityka Prywatności