rektorzy.pl

Rektorzy o rozwoju systemów informatycznych w uczelniach wyższych

Posiedzenie KRASP w Rzeszowie

Przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) rozmawiali o rozwoju systemów informatycznych w uczelniach wyższych, podczas posiedzenia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej KRASP odbyło się Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Spotkanie podzielono na trzy sesje tematyczne.

Komisja omówiła m.in. kompleksowy rozwój systemów uczelnianych oraz ich wpływ na budowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym. Podczas posiedzenia zaprezentowany został również system do automatycznego opracowywania egzaminów i ankiet papierowych.

W Posiedzeniu wzięli udział: prof. Henryk Krawczyk - Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Robert Charmas - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, prof. Mariusz Figurski - Prorektor Wojskowej Akademii Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, prof. Andrzej Mastalerz - Rektor AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie, prof. Stanisław Michałowski - Rektor Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Tadeusz Pomianek - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. Tomasz Szapiro - Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Andrzej Tretyn - Rektor Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, prof. Sławomir Wiak - Prorektor ds. Edukacji Politechniki Łódzkiej, mgr inż. Paweł Niedziejko - Kierownik Działu Informatyki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, dr Bartosz Grucza - Kanclerz Szkoły Głównej Handlowa w Warszawie, Dominika Czyżak - Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, Grzegorz Kopcewicz - Wydawnictwo Naukowe UMK.

Fot. Adam Janusz

Od lewej: dr Wergiliusz Gołąbek, prorektor ds. rozwoju i współpracy WSIiZ, prof. dr hab. Tomasz Szapiro, rektor SGH, dr Bartosz Grucza, kanclerz SGH.

data ostatniej modyfikacji: 2013-09-20 11:07:09
Komentarze
Polityka Prywatności