rektorzy.pl

Kobiety rektorami 10 proc. unijnych uniwersytetów

Kobiety rektorami 10 proc. unijnych uniwersytetów

Kobiety pełnią funkcję rektora w 10 proc. unijnych uniwersytetów, zarządzają 15,5 proc. instytucji szkolnictwa wyższego oraz stanowią ok. 40 procent wszystkich naukowców w szkolnictwie wyższym - takie dane wynikają ze sprawozdania Komisji Europejskiej.

Kobiety stanowią około 40 proc. wszystkich naukowców zatrudnionych w szkolnictwie wyższym, 40 proc. w sektorze rządowym i 19 proc. w sektorze przedsiębiorstw. Odsetek kobiet wśród naukowców w Europie stale rośnie, jednak to nadal niewiele.

Pomimo tego, że liczba kobiet-badaczek w państwach Unii Europejskiej rośnie szybciej niż liczba mężczyzn, to kobiety nadal walczą o dostęp do stanowisk kierowniczych.

W 2010 r. odsetek studentek (55 proc.) i absolwentek (59 proc.) przewyższał odsetek studentów, jednak wśród słuchaczy i absolwentów studiów doktoranckich to mężczyźni byli liczniejsi niż kobiety.

We władzach polskich uczelni technicznych jest zaledwie jedna kobieta rektor: prof. Maria Nowicka-Skowron, która kieruje Politechniką Częstochowską. Kobiety stanowią tylko ok. 8 procent prorektorów (to 8 kobiet na 98 mężczyzn). Na 178 dziekanów w polskich uczelniach technicznych 24 to kobiety. Co czwarty prodziekan to kobieta.

Sprawozdanie "She Figures" publikowane jest co trzy lata, począwszy od 2003 roku. Obejmuje najważniejsze dane dotyczące sytuacji kobiet w sektorze naukowo-badawczym. Przygotowuje je Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji oraz Eurostat) we współpracy z korespondentami statystycznymi Grupy Helsińskiej ds. Kobiet i Nauki.

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:00:25
Komentarze
Polityka Prywatności