rektorzy.pl

Rektorzy europejskich uczelni przyjechali do Krakowa

650-lecie-300

Kilkudziesięciu rektorów i przedstawicieli władz europejskich uczelni reprezentujących cztery międzynarodowe sieci akademickie spotkało się w piątek na konferencji w Krakowie. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konferencji poświęconej kwestiom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego udział wzięli goście reprezentujący cztery duże sieci akademickie (Grupa Coimbra, Europaeum, IRUN i Sieć Utrechcka), do których należy UJ. Piątkowa sesja zgromadziła około 50 osób, przede wszystkim rektorów, prorektorów i dziekanów z uczelni zrzeszonych w tych międzynarodowych sieciach akademickich.

Uczestników zgromadzonych w Sali Collegium Maius przywitał rektor UJ, prof. Wojciech Nowak. Zauważył, że konferencja odbywa się w murach jednej z najstarszych uczelni Europy, gdzie, jak przypomniał, studiowali m.in. Mikołaj Kopernik, Karol Wojtyła i Wisława Szymborska.

Głównymi tematami prelekcji w trakcie sesji były wspólne wartości europejskiego szkolnictwa wyższego oraz to, jak uczelnie wyższe Starego Kontynentu mogą skutecznie konkurować z uniwersytetami spoza Europy. Wśród uczestników sesji są goście z najbardziej znanych uczelni Starego Kontynentu: Oxfordu, KU Leuven, Bolonii czy Paris I.

Moderator sesji, prof. Zdzisław Mach, pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy międzynarodowej, powiedział, że jubileusz 650-lecia krakowskiej uczelni jest dobrą okazją, aby rektorzy europejscy porozmawiali o podstawowych wyzwaniach uniwersytetu w dobie globalizacji.

„Chcemy się zastanowić, na czym polega specyfika europejskiej edukacji wyższej, w jakiej mierze nasza oferta opiera się na wspólnych wartościach i czy konkurencja w skali globalnej wymaga od nas, byśmy się dostosowali do standardów np. amerykańskich, czy raczej powinniśmy opierać się na własnych zasadach i swoim dziedzictwie” – dodał Mach.

W swoim wystąpieniu wicerektor Uniwersytetu w Pradze, prof. Lenka Rovna zwróciła uwagę na europejskie wartości, na których dziś opiera się szkolnictwo wyższe, takie jak szacunek dla godności ludzkiej, wolność, równość i sprzeciwianie się dyskryminacji.

„Problemem dzisiaj jest to, że edukacja staje się kwestią biznesu. Powinniśmy myśleć o fundamentach uniwersytetu – wolności idei, które nie służą tylko do tego, żeby je sprzedać, ale także do tego, by budować na nich pewną wizję przyszłości” – zauważyła prof. Rovna.

Do udziału w sesji jako panelistów zaproszono też m.in. prof. Marka Damazera (Oxford University), prof. Dorothy Kelly (University of Granada) i prof. Rika Torfsa (KU Leuven University).

Grupa Coimbra, powstała w 1985 roku, gromadzi 39 najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów z tej części świata. Z kolei w Sieci Utrechckiej (Utrecht Network), działającej od 1987 roku jako inicjatywa uczelni europejskich z intencją wspierania mobilności studenckiej, udział biorą 32 uczelnie z 29 państw europejskich (sieć ta nawiązała współpracę partnerską z konsorcjami uczelni w Australii i USA). Dwie mniejsze sieci, reprezentowane na krakowskim zjeździe, to Europaeum i IRUN.

Założony 12 maja 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Jagielloński obchodzi w tym roku hucznie 650-lecie swojego powstania. Kulminacją głównych uroczystości będą w najbliższą sobotę: specjalne posiedzenie Senatu uczelni z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i szefa Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso oraz prawykonanie utworu "Universa - Opera otwarta" skomponowanego przez Jana A. P. Kaczmarka.


data ostatniej modyfikacji: 2014-05-12 07:54:02
Komentarze
Polityka Prywatności