rektorzy.pl

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Wiesławowi Banysiowi

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W ramach obchodów Święta Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które odbędą się 12 maja 2014 r. o godz. 11.00 w Auli Uczelni (ul. Podchorążych 2, Kraków) najwyższą godnością akademicką – tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie uhonorowany zostanie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich – Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Jak pisze Prof. Józef Sypnicki - jeden z recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu DHC - Prof. dr hab. Wiesław Banyś jest wybitnym językoznawcą o uznanych w kraju i za granicą osiągnięciach naukowych, stanowiących liczący się wkład w dziedzinie językoznawstwa, zwłaszcza językoznawstwa francuskiego i romańskiego - tak teoretycznego, jak i stosowanego. Jego zainteresowania badawcze obejmują szerokie spektrum teoretycznych problematyk, takich jak: gramatyka semantyczna, językoznawstwo kognitywne, kognitywna leksykografia komputacyjna czy logiczne podstawy językoznawstwa. Nieobce jest mu także językoznawstwo stosowane. W tym nurcie badań aplikatywnych należy wymienić badania z zakresu tłumaczenia automatycznego i wspomagania tłumaczenia przy pomocy komputera, elektroniczne bazy danych.

Dotychczas tytułem doktora honoris causa Senat Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wyróżnił między innymi: prof. Wincentego Okonia, ks. prof. Józefa Tischnera, prof. Edwarda Polańskiego, prof. Kazimierza Polańskiego, ks. kard. Stanisława Dziwisza, ks. bp. prof. Tadeusza Pieronka, prof. Jacques'a Cortèsa, prof. Aharona Seidenberga.

Założony w 1946 roku Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najlepszą uczelnią pedagogiczną i zarazem pierwszym uniwersytetem pedagogicznym w Polsce.

Sylwetka Prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia - http://www.banys.us.edu.pl/sylwetka


data ostatniej modyfikacji: 2014-05-12 12:31:44
Komentarze
Polityka Prywatności