Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

KRASP

Konferencja Rektorów - 10-12 kwietna na Uniwersytecie Jagielońskim w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie.

KRASP jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.

Członkami KRASP są - obok uczelni publicznych - także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe), uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich, mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Konferencje zrzeszające uczelnie zawodowe mogą uzyskać status konferencji stowarzyszonej.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych - członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie tworzą ją rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto 9 szkół ma status uczelni stowarzyszonych, a Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) ma status konferencji stowarzyszonej.

data ostatniej modyfikacji: 2014-04-15 17:19:16
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
WSEiTszczecin_220.jpg
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Karolina Klimek
Polityka Prywatności