Rektorzy - artykuły

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn został wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Głównymi tematami, które podejmowali rektorzy w czasie obrad Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich były: umowy podpisywane przez uczelnie ze studentami, powstanie akademickiej komisji akredytacyjnej oraz wymiana międzynarodowa studentów i naukowców.
Na początku maja (6-7.05) w Bydgoszczy odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem spotkania będzie prof. Antoni Bukaluk, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
EUA-CDE jest integralną częścią Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Została założona w 2008 roku. Tworzy silny głos europejskich uniwersytetów w zakresie studiów doktoranckich zarówno w Europie jak i na całym świecie. Głównym zadaniem Rady jest promowanie młodych naukowców/doktorantów/studiów i programów badawczych.
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich nadało Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie status uczelni stowarzyszonej.
Kanał RSS dla tej listy

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
UMCS_220.jpg
Przeglad_uczelni_220.jpg
ASW_220_v2.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności