Rektorzy - artykuły

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn został wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Uroczyście wspominamy nasze siedemdziesięciolecie nie tylko z szacunku dla upływającego czasu, lecz ze świadomości, że jest on miarą pozycji i znaczenia każdej wyższej uczelni. Do miana uniwersytetu trzeba dojrzeć. Tego typu instytucja musi mieć swój charakter, określony zakresem i poziomem prowadzonych badań naukowych oraz bogatą ofertą studiów, dostosowaną do ambicji studentów i potrzeb rynku pracy. Tej drogi nie da się przejść na skróty.
U podstaw nerwowej reakcji Jego Eminencji leżą informacje o planach utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, które zawarł w swoim programie wyborczym prezydent Konstanty Dombrowicz.
Kanał RSS dla tej listy

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
UMCS_220.jpg
Przeglad_uczelni_220.jpg
ASW_220_v2.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności