Echo wrocławskich obrad KRASP

Tag: KRASP

Głównymi tematami, które podejmowali rektorzy w czasie obrad Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich były: umowy podpisywane przez uczelnie ze studentami, powstanie akademickiej komisji akredytacyjnej oraz wymiana międzynarodowa studentów i naukowców.

Głównym tematem rozmów rektorów zrzeszonych w KRASP był zakres prac związanych z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października. "W tej ustawie są przepisy, które w różny sposób mogą być interpretowane, jedną z takich bardzo ważnych i dyskutowanych spraw jest sprawa dotycząca umów ze studentami" - mówiła przewodnicząca, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Umowy, które zawiera uczelnia ze studentami zostały wprowadzone w 2005 r. "Nie jest to nic nowego, tyle, że wcześniej umowy obowiązywały studentów, którzy płacą czesne, czyli praktycznie rzecz biorąc studentów uczelni niepublicznych i studentów niestacjonarnych uczelni publicznych. Nowe regulację zaś poszerzają katalogu usług, za które będzie płacił student" - tłumaczyła.

Dotyczy to przede wszystkim opłat za drugi kierunek. Według KRASP uczelnie są zobligowane do podpisania ze studentami umów cywilno-prawnych tylko w wypadku, kiedy wchodzą z nimi "w relacje finansowe", czyli ze studentami niestacjonarnymi, powtarzającymi roku czy studiującymi drugi - płatny - kierunek.

Z kolei środowiska studenckie chciałyby, aby umowy cywilno-prawne były również podpisywane ze studentami, którzy nie płacą. "Studenci w ten sposób chcą zabezpieczyć się przed takim sytuacjami, jak pobór dodatkowych opłat przez uczelnie czy zamknięcie jakiegoś kierunku czy rocznika. Takie zabezpieczenie jest bardzo ważne, ale to powinno być zapisane w regulaminach studiów, nie zaś w umowach cywilno-prawnych" - tłumaczyła profesor.

Podczas obrad rozmawiano również o powołaniu w przyszłości akademickiej komisji akredytacyjnej, która miałaby działać równolegle do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nowe instytucja nie licencjonowałaby uczelni wyższych, ale "głębiej" badałaby jakość kształcenia i poziom, który reprezentuje dana uczelnia. Miałaby również śledzić losy absolwentów.

Rektorzy poruszyli również temat wymiany międzynarodowej naukowców i studentów. "Obecne programy wymiany nie są wystarczające. Chcemy mieć wymianę międzynarodowa na wyższym poziomie, a do tego potrzebne są takie agencje jak w Niemczech czy Francji" - mówiła prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnień równorzędnych.(PAP)


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-19 10:20:04
Komentarze
Polityka Prywatności