KRASP przystąpił do EUA-CDE

Tag: KRASP

EUA-CDE jest integralną częścią Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Została założona w 2008 roku. Tworzy silny głos europejskich uniwersytetów w zakresie studiów doktoranckich zarówno w Europie jak i na całym świecie. Głównym zadaniem Rady jest promowanie młodych naukowców/doktorantów/studiów i programów badawczych.

Działalność Rady jest wynikiem polityki i pracy EUA nad projektem w sprawie studiów edukacji na poziomie studiów doktoranckich i kariery naukowej. Projekt ma stanowić odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie systemowego wsparcia współpracy i wymiany dobrych praktyk w obszarze studiów doktoranckich w odniesieniu do organizacji i jakości kształcenia doktorantów na europejskich uczelniach.

Więcej informacji na temat EUA-CDE

Źródło: www.krasp.org.pl


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-19 10:20:04
Komentarze
Polityka Prywatności