rektorzy.pl
tag

Prof. Wiesław Bielawski rektorem SGGW

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski został wybrany na funkcję Rektora SGGW na kadencję 2016/2017 – 2019/2020. Rektor Elekt profesor obejmie swoją funkcję 1 września 2016 roku. W obecnej kadencji Profesor Bielawski pełni funkcję prorektora ds. rozwoju - I zastępcy Rektora.

Wiesław Bielawski urodził się 23 grudnia 1950 roku w woj. podlaskim. W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Rolniczym SGGW. Pracę magisterską wykonał w Katedrze Chemii Rolnej pod kierunkiem prof. dr hab. St. Mercika. Bezpośrednio po studiach został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Biochemii, gdzie pracuje do chwili obecnej. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1982 roku na podstawie pracy, zatytułowanej "Drogi asymilacji NH4+ prowadzące do powstania aminokwasów u siewek żyta", obronionej przed Radą Naukową Instytutu Biologii Roślin SGGW. W 1992 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii - biochemii roślin na podstawie dorobku naukowego i rozprawy "Izoenzymy syntetazy glutaminowej z siewek pszenżyta na przykładzie odmiany Malno". Trzy lata po uzyskaniu stopnia dr hab. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego SGGW. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2002 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w roku 2008.

Szczegółowe informacje na temat osiągnięć naukowych, pełnionych funkcji oraz program wyborczy Profesora Wiesława Bielawskiego można znaleźć na stronie http://www.bielawski.sggw.pl/

SGGW wybrała także nowych prorektorów:

Prof. dr hab. Michał Zasada - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej (kadencja 2016-2020)

Prof. dr hab. Kazimierz Banasik - Prorektor ds. Rozwoju (kadencja 2016-2020)

Prof. dr hab. Alojzy Szymański - obecnie urzędujący Rektor

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski - Rektor-elekt (kadencja 2016-2020)

Prof dr hab. Marian Binek - Prorektor ds. Nauki (kadencja 2016-2020)

Prof. dr hab. Kazimierz Tomala - Prorektor ds. Dydaktyki (kadencja 2016-2020)

O SGGWostatnia zmiana: 2016-09-02
Komentarze
Polityka Prywatności