Pierwsze obrady KRUP w kadencji 2012-2016

Rozpoczęły się obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównymi tematami będą poprawa finansowania i jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w 2013 r.

Konferencja ma na celu zgromadzenie rektorów, a także zacieśnienie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. Uczestnicy będą również rozmawiać na temat jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji oraz o ogólnopolskim systemie antyplagiatowym.

W posiedzeniu rektorów na Uniwersytecie Zielonogórskim uczestniczą m.in. przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetów: Warszawskiego, Śląskiego, Gdańskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

KRUP opracowuje oraz przedstawia opinie i stanowiska w sprawach ważnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty. Współpracuje z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. (PAP)

data ostatniej modyfikacji: 2012-10-11 09:31:53
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
220x300_ogolny_WSPIA.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności