Rektorzy - artykuły

Pierwsze obrady KRUP w kadencji 2012-2016

Rozpoczęły się obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównymi tematami będą poprawa finansowania i jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w 2013 r.

Konferencja ma na celu zgromadzenie rektorów, a także zacieśnienie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. Uczestnicy będą również rozmawiać na temat jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji oraz o ogólnopolskim systemie antyplagiatowym.

W posiedzeniu rektorów na Uniwersytecie Zielonogórskim uczestniczą m.in. przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetów: Warszawskiego, Śląskiego, Gdańskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

KRUP opracowuje oraz przedstawia opinie i stanowiska w sprawach ważnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty. Współpracuje z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. (PAP)

data ostatniej modyfikacji: 2012-10-11 09:31:53
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
Polityka Prywatności