rektorzy.pl
tag

Prof. Lech Dzienis - nowy rektor Politechniki Białostockiej

Prof. Lech Dzienis został w środę rektorem Politechnki Białostockiej, największej państwowej uczelni technicznej w Podlaskiem na lata 2012-2016. Nie miał kontrkandydata. Dzienis zastąpił na stanowisku rektora ustępującego prof. Tadeusza Citkę.

Prof. Dzienis był dotychczas prorektorem ds. rozwoju i współpracy Politechniki Białostockiej. Odpowiadał m.in. za realizację inwestycji powstających z wykorzystaniem środków z UE.

Za kandydaturą Dzienisa zagłosowało w środę 94 spośród 98 elektorów biorących udział w głosowaniu. 4 osoby były przeciwne. Dzienis obejmie funkcję rektora 1 września 2012 r. na czteroletnią kadencję.

Prof. Lech Dzienis urodził się w 1952 r. Jest specjalistą inżynierii środowiska w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków komunalnych.

Za najważniejsze zadania nowy rektor stawia sobie m.in. dalszy rozwój infrastruktury badawczej uczelni dzięki środkom z UE, dalszą informatyzację uczelni. Chce też - jak podawał w swoim programie wyborczym - "wykreować podstawowe kierunki działalności politechniki poprzez integrację tematycznych prac badawczych, które obecnie są rozproszone w różnych miejscach". Chciałby również, aby prace badawcze realizowane na Politechnice Białostockiej odpowiadały kierunkom i potrzebom biznesu w regionie. Zapowiedział również rozwój nowoczesnych technik kształcenia, w tym e-learningu.

Uczelnia przygotowuje się do budowy Innowacyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska "Inno-Eko-Tech". Inwestycja ma powstać do 2014. Ma kosztować około 90,9 mln zł. Niemal całość środków będzie pochodzić będzie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu nowoczesnemu centrum na uczelni mają powstać dwa nowe kierunki studiów: ekoenergetyka i biotechnologia.

Za swoją działalność naukową, zawodową i społeczną prof. Lech Dzienis był wyróżniany m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za Zasługi Dla Budownictwa”.

Politechnika Białostocka kształci 13,7 tys. studentów, w tym 10 tys. na studiach stacjonarnych. Na siedmiu wydziałach funkcjonuje 25 kierunków studiów.

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:01:50
Komentarze
Polityka Prywatności