rektorzy.pl
tag

Prof. Bohdal - nowy rektor Politechniki Koszalińskiej

Prof. Tadeusz Bohdal został w środę wybrany przez kolegium elektorów na nowego rektora Politechniki Koszalińskiej. Dotychczas był prorektorem ds. nauki i współpracy z gospodarką.

W wyborach o funkcję rektora ubiegało się czterech profesorów: Tadeusz Bohdal, Tomasz Hesse, Leon Kukiełka i Kazimierz Szymański. Głosowanie odbyło się w dwóch turach. Do drugiej przeszli Bohdal i Hesse. Stosunkiem głosów 63:40 wygrał pierwszy z naukowców. Obejmie stanowisko od nowego roku akademickiego.

Obecnie rektorem Politechniki Koszalińskiej jest prof. Tomasz Krzyżyński, który z powodu sprawowania funkcji przed dwie kolejne kadencje nie mógł ubiegać się o reelekcję.

59-letni rektor-elekt jest związany z koszalińską uczelnią od 40 lat – najpierw jako student ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a od 1976 r. jako jej pracownik naukowy. Stopień doktora Tadeusz Bohdal uzyskał w 1986 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej, stopień doktora habilitowanego w 2001 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Tytuł profesorski otrzymał w 2007 r.

Specjalnością prof. Bohdala jest technika cieplna i chłodnicza. Nowy rektor jest członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, na Politechnice Koszalińskiej kieruje Katedrą Techniki Cieplnej i Chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym.

Rektor-elekt jest autorem 10 monografii i książek, 315 artykułów i referatów oraz 120 wdrożonych opracowań w postaci projektów, ekspertyz, opinii i sprawozdań z badań naukowych i stosowanych. Wypromował ośmiu doktorów, jest promotorem dwóch wszczętych przewodów doktorskich i 215 prac inżynierskich i magisterskich.

W środę na konferencji prasowej prof. Bohdal zapowiedział, że podczas swojej kadencji będzie dążył do zacieśnienia współpracy koszalińskiej uczelni z gospodarką przez włączenie pracodawców w proces kształcenia studentów. Zamierza również uczynić naukę na politechnice bardziej przyjazną dla żaków.

Pytany, czy planuje otwarcie nowych kierunków, powiedział, że w kontekście planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce widziałby możliwość uruchomienia na uczelni kierunku energetyki.

Politechnika Koszalińska ma trzy wydziały - budownictwa i inżynierii środowiska, elektroniki i informatyki oraz wydział mechaniczny - oraz sześć instytutów. Na uczelni uczy się blisko 10 tys. studentów.

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:01:50
Komentarze
Polityka Prywatności