rektorzy.pl

Prof. Bielecki ponownie został rektorem Politechniki Łódzkiej

Prof. Stanisław Bielecki został w środę ponownie wybrany na rektora Politechniki Łódzkiej. Był jedynym kandydatem do kierowania uczelnią. Za jego wyborem opowiedziało się 80 elektorów, przeciwko było 24. Jego kadencja potrwa do 2016 roku.

W swoim programie rektor wskazał na naukę, edukację i innowacje, które - według niego - powinny tworzyć "doskonale współdziałający trójkąt wiedzy". Jak zaznaczył, naukę mają charakteryzować m.in. nowoczesne badania, większa współpraca naukowa z innymi ośrodkami zarówno w kraju, jak i poza nim, a także zwiększenie udziału studentów i doktorantów w badaniach naukowych.

Bielecki uważa, że edukacja wymaga nowoczesnej oferty kształcenia, w której "nacisk zostanie położony na interdyscyplinarność". Rektor zapowiada również stworzenie warunków do szybkiego rozwoju najzdolniejszych studentów. "Objęcie talentów indywidualną opieką pozwoli im na szybsze pokonywanie kolejnych etapów studiów, uczestniczenie w projektach badawczych oraz zapewni dostęp do staży i praktyk za granicą" - twierdzi profesor.

Jeśli chodzi o innowacyjność to - zdaniem Bieleckiego - jej ważnym elementem będzie m.in. ułatwianie studentom, doktorantom i pracownikom zakładanie firmy typu start-up i spin-off. Politechnika ma nadal współpracować z przemysłem i wspierać tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Stanisław Bielecki urodził się w 1946 r. W 1970 roku ukończył studia na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Chemii Spożywczej. Swoją karierę naukową związał z Instytutem Biochemii Technicznej politechniki, którego jest dyrektorem. Jednym z większych sukcesów naukowych profesora są badania, które doprowadziły do opracowania metody wytwarzania materiałów opatrunkowych, siatek przepuklinowych, rurek i implantów z bakteryjnej celulozy.

W swoim dorobku ma ponad 200 publikacji naukowych oraz 43 patenty i zgłoszenia patentowe. Był wykładowcą w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Francji, Chinach. Współtworzył w 2003 r. Polską Federację Biotechnologii i rok później Polską Platformę Technologiczną Biotechnologii oraz Centrum Doskonałości Biotechnologii Przemysłowej.

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:01:50
Komentarze
Polityka Prywatności