rektorzy.pl

Prof. Marek Tukiendorf - nowy rektor Politechniki Opolskiej

Prof. Marek Tukiendorf, dotychczasowy prorektor ds. nauki, został w środę wybrany na nowego rektora Politechniki Opolskiej. Był jedynym kandydatem, który starał się o tę funkcję. Jak poinformowała komisja wyborcza Politechniki Opolskiej prof. Marka Tukiendorfa poparło 81 elektorów z 99 obecnych podczas wyborów. Przeciw było 9, a od głosu wstrzymało się 8. Do wyboru prof. Tukiendorfa na rektora potrzeba było 50 głosów elektorskich.

Prof. Tukiendorf będzie pełnić funkcję rektora do 31 sierpnia 2016 r.

"To wielki zaszczyt i wielka odpowiedzialność, dla mnie najtrudniejszy dzień w życiu" - powiedział po wyborach rektor elekt. "Będę z całą skrupulatnością dbał o to, by wypełnić swój program wyborczy" - zapewnił.

Zanim wybrano nowego rektora, podczas przedwyborczego spotkania, które odbyło się na początku marca, Tukiendorf przekonywał do siebie społeczność akademicką obietnicą starań o szóste uprawnienie do doktoryzowania. Jego zdaniem największe szanse na zdobycie takich uprawnień miałby w tej chwili kierunek inżynierii środowiska, choć - jak zastrzegł - przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie należałoby sprawdzić też możliwości innych kierunków. Obecnie przewody doktorskie są możliwe na kierunkach: budownictwo, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, elektrotechnika oraz automatyka i robotyka.

Według Tukiendorfa opolska uczelnia powinna stawiać na kapitał ludzki, czyli studentów i pracowników, szeroko współpracować z Europą i światem. Za wielkie wyzwanie uznał w najbliższych latach pozyskiwanie studentów, a wśród najważniejszych przyszłych inwestycji wymienił doposażenie i unowocześnienie uczelnianych laboratoriów. Studentom obiecał stypendia dla najaktywniejszych członków samorządu oraz remonty akademików.

Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf urodził się 9 października 1964 roku w Polskiej Cerekwi (pow. kędzierzyńsko-kozielski na Opolszczyźnie). Z wykształcenia jest chemikiem specjalizującym się w inżynierii rolniczej i inżynierii chemicznej. W 1988 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, poprzedniczki Politechniki Opolskiej. Doktoryzował się na Politechnice Łódzkiej w roku 1996 uzyskując tytuł doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej. Osiem lat później uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Akademii Rolniczej w Lublinie na podstawie rozprawy „Modelowanie neutronowe procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych”. Tytuł profesora zdobył w roku 2009, a profesora zwyczajnego w roku 2011.

Funkcję prorektora ds. nauki pełnił na Politechnice Opolskiej od 2005 r. Był pełnomocnikiem rektora w sprawie powołania w Opolu Instytutu Konfucjusza, drugiego po istniejącym już na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przy marszałku województwa opolskiego, a także członkiem Opolskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego działający przy wojewodzie opolskim. W 2008 roku dostał Nagrodę Edukacji Marszałka Województwa, w 2009 – Medal im. Gregora Johanna Mendla przyznaną przez Mendel University of Brno. Rok później nagrodzony został Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii osoba wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm. W 2010 r. dostał Medal KEN. Od 2004 roku jest członkiem Komitetu Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk.

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:01:50
Komentarze
Polityka Prywatności