rektorzy.pl
tag

Rektorzy na jubileuszu Politechniki Radomskiej

Politechnika Radomska obchodzi w tym roku 60-lecie. Jubileuszowe obchody zainaugurowała we wtorek dwudniowa Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Rektor Politechniki Radomskiej prof. Mirosław Luft powiedział, że w konferencji bierze udział ponad 20 rektorów uczelni technicznych z całego kraju.

Podczas obrad mowa będzie m.in. o strategicznym programie przeciwdziałania skutkom powodzi, nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. kierunkach zamawianych oraz wynikach kontroli NIK na wyższych uczelniach.

Na czwartek zaplanowano inaugurację roku akademickiego na Politechnice Radomskiej, a w przyszłym tygodniu odbędzie się otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Radomskiej połączone z wręczeniem odznaczeń i medali pracownikom uczelni.

13 stycznia 1950 roku Ministerstwo Oświaty wydało pozwolenie na uruchomienie w roku akademickim 1950/51 Szkoły Inżynierskiej NOT (później Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej) w Radomiu, kształcącej studentów w trybie studiów wieczorowych. Na początku uczelnia miała tylko jeden wydział - mechaniczny, rok później utworzono drugi wydział - chemiczno-garbarski. Powstały też jej ośrodki zamiejscowe w Pionkach, Kielcach i Skarżysku-Kamiennej.

W 1956 roku z połączenia Ośrodka Studiów dla Pracujących w Kielcach oraz Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu powstała Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska, która przekształciła się w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. Uczelnia ta kształciła studentów w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. W 1978 roku usamodzielniła się i powstała Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu. W 1996 roku przekształcono ją w Politechnikę Radomską.

Obecnie na Politechnice Radomskiej działa sześć wydziałów (m.in. ekonomiczny, mechaniczny, sztuki i transportu) oraz dwa instytuty na prawach wydziału (Instytut Filologiczno-Pedagogiczny i Instytut Zdrowia). Władze uczelni czynią starania o przekształcenie Politechniki Radomskiej w Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny. Uczelnia kształci prawie 9 tys. studentów.

Źródło: PAP

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:01:50
Komentarze
Polityka Prywatności