Rektorzy - artykuły

IV edycja Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2011

Tag: konkurs

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów ogłosił otwarcie IV edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2011.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:
  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka,
  • Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Józef Lubacz,
  • Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.
Zasady konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie KRD.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:
Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Polna 50 pokój 716
00-644 Warszawa
z dopiskiem: „PRODOK 2011” w terminie do 4 listopada 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas VI Zwyczajnego Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (dokładny termin i miejsce zostaną ogłoszone wkrótce).

Źródło: krasp.org.pl

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:03:44
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
boks_podyplomowe.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności