Apel minister o pomoc studentom z Białorusi

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka rozesłała apel do rektorów polskich uczelni o przyjmowanie studentów relegowanych z białoruskich uczelni za udział w manifestacjach po wyborach prezydenckich.

"W obliczu niepokojących działań władz Białorusi, polegających na łamaniu podstawowych praw i wolności obywatelskich, wobec stosowanych prześladowań, które dotyczą również ludzi nauki i studentów, zwracam się z apelem o akademicką solidarność do polskich uczelni, dla których wolność jest najcenniejszą wartością" - napisała Kudrycka w piśmie skierowanym do rektorów.

Minister zwróciła się do rektorów i dziekanów o rozważenie, czy na uczelniach znajdą się miejsca dla białoruskich studentów, którzy musieli opuścić swoje uczelnie za udział w manifestacjach przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki. Miały one miejsce po wyborach prezydenckich na Białorusi.

Uczelnie, które znajdą dla nich miejsca na studiach bezpłatnych mogą zgłaszać się do resortu nauki po wsparcie. Minister zadeklarowała "gotowość dofinansowania kosztów pobytu studentów białoruskich w Polsce, a w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych wsparcie w innych sprawach organizacyjnych".

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z uczelni białoruskich za działalność opozycyjną zostało relegowanych co najmniej kilkadziesiąt osób.

Źródło: PAP

Foto: www.nauka.gov.pl

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:08:28
Komentarze
Polityka Prywatności