Rektorzy - artykuły

Apel minister o pomoc studentom z Białorusi

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka rozesłała apel do rektorów polskich uczelni o przyjmowanie studentów relegowanych z białoruskich uczelni za udział w manifestacjach po wyborach prezydenckich.

"W obliczu niepokojących działań władz Białorusi, polegających na łamaniu podstawowych praw i wolności obywatelskich, wobec stosowanych prześladowań, które dotyczą również ludzi nauki i studentów, zwracam się z apelem o akademicką solidarność do polskich uczelni, dla których wolność jest najcenniejszą wartością" - napisała Kudrycka w piśmie skierowanym do rektorów.

Minister zwróciła się do rektorów i dziekanów o rozważenie, czy na uczelniach znajdą się miejsca dla białoruskich studentów, którzy musieli opuścić swoje uczelnie za udział w manifestacjach przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki. Miały one miejsce po wyborach prezydenckich na Białorusi.

Uczelnie, które znajdą dla nich miejsca na studiach bezpłatnych mogą zgłaszać się do resortu nauki po wsparcie. Minister zadeklarowała "gotowość dofinansowania kosztów pobytu studentów białoruskich w Polsce, a w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych wsparcie w innych sprawach organizacyjnych".

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z uczelni białoruskich za działalność opozycyjną zostało relegowanych co najmniej kilkadziesiąt osób.

Źródło: PAP

Foto: www.nauka.gov.pl

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:08:28
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
nowe_media_220x300.jpg
ASzWoj_rekrutacja.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Agnieszka Liberda
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 10
miniatura
Polityka Prywatności