Władze uczelni z konkursu

Tag: konkurs
Strona www: www.uj.edu.pl

W myśl nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2011/2012 - władze uczelni mogą zostać wybrane na drodze konkursu.

Rektor UJ zaproponował na posiedzeniu Senatu UJ, aby zgodnie z możliwościami jakie daje nowa ustawa dokonać zmian w statucie uczelni, które pozwolą wyłaniać rektora, prorektorów i dziekanów nie tylko w wyborach jak dotychczas, ale także w drodze konkursowej.

Uniwersytet Jagielloński będzie być może pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, która zdecyduje się na otwarcie takiej możliwości powoływania władz.

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:03:44
Komentarze
Polityka Prywatności