rektorzy.pl
Prof. Zygmunt Litwińczuk Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Powrót do wpisu
Prof. Zygmunt Litwińczuk Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
5 kwietnia 2016 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zgodnie z kalendarzem wyborczym przyjętym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, odbyły się wybory Rektora na kadencję 2016-2020. Kolegium Elektorów, złożone z przedstawicieli całej społeczności akademickiej składa się z 269 osób. W głosowaniu tajnym oddano 264 ważnych głosów. 155 elektorów było za wyborem prof. Zygmunta Litwińczuka na jedenastego Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.