Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

dr hab. Ryszard Bartoszewicz prof. AWF - Prorektor ds. Nauczania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Przegląd uczelni w Polsce
misjaUJ_220_Cezary.jpg
WSE_220.gif
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura FOTO 2
miniatura SGGW - Gmach Wydziałów Nauk o Żywności oraz Żywienia Człowieka i Konsumpcji
miniatura sport
Polityka Prywatności