Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

dr hab. Krzysztof Polkowski - Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Funkcja: Rektor
Archiwum: aktualnePrzegląd uczelni
w Polsce
UMK_220_1.gif
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
220_300_pol.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura studenci
miniatura
miniatura