prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG - Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji Politechniki Gdańskiej

Strona www: www.pg.gda.pl/
Funkcja: Prorektor
Przegląd uczelni
WSPA_online_220.png
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura samochód elektrektryczny
miniatura
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Polityka Prywatności