Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

dr n. med. Katarzyna Pytkowska - Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Współpracownik i konsultant wielu firm kosmetycznych, od 1994 roku do chwili obecnej pełni funkcję konsultanta ds. kosmetyków do włosów w firmie Henkel Polska. Od 1997 roku współpracuje z Politechniką Warszawską, prowadząc wykłady na specjalności Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków oraz na studiach podyplomowych Chemia kosmetyczna. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Kosmetologów i zespołu redakcyjnego kwartalnika SOFW-Journal Edycja Polska.
Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.
Należy do grona twórców Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Dydaktyki, dbając o sprawne funkcjonowanie placówki i jej rozwój. Prowadzi wykłady m.in. z surowców i fizykochemii form kosmetycznych, metod oceny działania kosmetyków, towaroznawstwa wyrobów kosmetycznych.


Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
wsf_220.gif
UG-220_1.jpg
boks_2018_2019.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Budynke WSB w Opolu - 3
miniatura UTH 17
Polityka Prywatności