dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. nzw. - Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej

prorektor-Kosior_Kazberuk_www

tel. 85 746-90-82Przegląd uczelni
WSPA_online_220.png
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura samochód elektrektryczny
miniatura
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Polityka Prywatności