Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we WłocławkuPrzegląd uczelni
w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
misjaUJ_220_Cezary.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności