Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

dr hab. prof. AWF Dariusz Wieliński - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunku Biologia (spec. antropologia), od 1988 r. zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego w Katedrze Antropologii i Biometrii – od 1993 r. jako adiunkt, a od 2005 r. jako profesor nadzwyczajny. W latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich, w latach 2008-2012 był prorektorem ds. studiów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Zainteresowania skupione głównie wokół badania znaczenia czynnika morfologicznego w sporcie i wychowaniu fizycznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli komponentów ciała.


Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW - Sylwia Orlińska, WNZ Bioinżynieria Zwierząt
miniatura Centrum Biostruktury
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 08
Polityka Prywatności