Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska - Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Strona www: www.ajd.czest.pl/
Funkcja: Rektor
Archiwum: aktualne

telefon: 34 378-41-27, 34 378-41-28
Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności