Ks. dr hab. Robert Tyrała - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ks. dr hab. Robert Tyrała prof. UPJP II, w latach 1984-1990 studiował teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1990 uzyskał stopień mgr teologii; w latach 1992-1997 studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie, na Wydziale Wychowania Muzycznego; w 1996 roku uzyskał stopień licencjata teologii (po mgr) na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1997 roku uzyskał stopień mgr sztuki; w latach 1998 oraz 2003 przebywał na stypendiach naukowych z zakresu chorału gregoriańskiego w opactwie oo. Benedyktynów w Solesmes we Francji. W roku akademickim 2003/2004 przebywał na stypendium naukowym w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie (fundacja Renovabis); w latach 1998-2000 studiował na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim prowadzonym przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy; w 2000 roku uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 2010 roku habilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; od 2016 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; w latach 1997-2005 był wykładowcą w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej w Krakowie; od 1997 pracuje na Akademii Muzycznej w Krakowie (od 2005 roku kierownik Katedry Muzyki Religijnej); od 2000 pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (latach 2006-2009, 2016-2018  prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego; od 2005 jest przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie; od 2006 roku jest członkiem Zespołu ds. transmisji telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski; od 2012 roku jest konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; w latach 2004-2009 był prezydentem Polskiej Federacji Pueri Cantores, w tym samym czasie będąc asystentem Federacji Międzynarodowej, a w latach 2009-2017 był prezydentem Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, od 2017 jest prezydentem honorowym Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores; od 2011 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej w Krakowie na Wawelu; zasiada w Radzie Programowej Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie oraz Festival Zelioli w Lecco we Włoszech; jest organizatorem: koncertów i sympozjów muzyki kościelnej, kongresów w Polsce i za granicą; pomysłodawcą i organizatorem Dni Muzyki Kościelnej Archidiecezji krakowskiej (organizowane są od 2005 roku); zasiada w radzie naukowej czasopism: Studia Hildegardiana Sariensia wydawanego w Żorach, Musica Ecclesiatica wydawanego w Opolu oraz rocznika Thesaurus Musicae Sacrae wydawanego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie; w 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem Gloria Artis; w 2015 roku otrzymał nagrodę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka, za zasługi dla rozwoju muzyki kościelnej w Polsce; w 2016 otrzymał tytuł Fellow of Royal School of Church Music od Anglikańskiego Kościoła za zasługi w dziedzinie muzyki kościelnej na forum międzynarodowym. W 2018 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.


Przegląd uczelni
WSIiZ_220.jpg
boks.jpg
boks_dni_otwarte.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Rektor WSAiB dr Tomasz Białas
miniatura
Polityka Prywatności