Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek - Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Prezes i założyciel Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości i współorganizator jego agend, w tym m.in. Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów, Rzeszowskiej Sieci Centrów Wspierania Biznesu, a także Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Polsko-Amerykańskiego Instytutu Małej Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej i Francuskiego Instytutu Zarządzania (IFG). Uczestnik kursów organizowanych przez Management for Development Foundation oraz Polish Business Advisory Service. Pomysłodawca wielu inicjatyw edukacyjnych i społecznych m.in.: Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów (RSM), sieci Centrów Wspierania Biznesu (CWB), Centrum Korespondencyjnego EURO INFO. Autor licznych opracowań, ekspertyz i projektów m.in.: systemu stypendialnego, który w ogólnopolskim konkursie Pro Publico Bono w 2000 roku, zdobył 1 miejsce w kategorii: działalność na rzecz środowiska i regionu.

Współautor m. in. trzech książek ("Czas na sanację", "W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce", "Uniwersytet - Społeczeństwo - Gospodarka"), w których przedstawia propozycje niezbędnych reform polskiego szkolnictwa wyższego, w tym m.in. prezentuje swój pomysł efektywnego finansowania nauki i edukacji. Prowadził pierwsze w Polsce szkolenia satelitarne dla kadry menedżerskiej z zakresu zarządzania firmą. W jego zajęciach z zarządzania firmą i kierowania zespołami ludzkimi wzięło udział już prawie 7000 osób. Autor licznych programów, kursów, materiałów szkoleniowych i podręczników. Odznaczony przez miesięcznik Home & Market tytułem Menedżera Roku 2004. Współtwórca Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera i Prezes Europejskiego Centrum Certyfikacji - założyciela WSE.Przegląd uczelni
WSAiB_baner_220x300px.gif
boks_dni_otwarte.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UMCS
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura WSPiA
Polityka Prywatności