Prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka - Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr habilitowany nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014); doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, 2004), absolwentka Wydziału Prawa i Administracja Uniwersytetu Łódzkiego. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracuję od 1999 r. W latach 2007-2014 byłam pracownikiem Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem również doradcą (of counsel) w jednej z warszawskich kancelarii prawnych zajmującej się sprawami z zakresu ochrony konkurencji, regulacji sektorowej i litygacji.

Jestem członkiem współpracującym Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Uczestniczę w pracach kolegiów redakcyjnych pism: "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" oraz "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny".
Prowadziłam zajęcia z przedmiotów prawnych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz na Uniwersytecie Warszawskim, a także na studiach podyplomowych w wymienionych uczelniach oraz w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
Jestem autorką licznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego i prawa europejskiego (wykaz publikacji poniżej). Za książkę "Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w stronę zrównoważonego modelu współistnienia" (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2013) w czerwcu 2014 r. otrzymałam nagrodę przyznawaną corocznie przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych za najlepszą publikację z zakresu ochrony konkurencji.


Przegląd uczelni
uwm_220_pl.gif

boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności