Dr hab. Sławomir Cieślak - Prorektor ds. programów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Sławomir Cieślak, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Dyplom magistra prawa otrzymał w 1994 roku. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk prawnych a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2008 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2012 roku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem Zakładu Postępowania Cywilnego UJ oraz Prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Specjalizuje się w prawie postępowania cywilnego.


Przegląd uczelni
wseit_boks.gif
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
boks_przeglad_uczelni.jpg
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
Polityka Prywatności