Dr hab. Tomasz Cieślak - Prorektor ds. studenckich i toku studiów Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Tomasz Cieślak, studiował na Uniwersytecie Łódzkim filologię polską w latach 1985-1990. W czasie studiów uczestniczył w nielegalnej działalności studenckiej - brał udział w reaktywacji samorządu studenckiego, działał w organizacji Civitas Academica, współpracował z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1997. W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Od 2013 roku jest zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu. Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych to dwudziestowieczna i najnowsza poezja polska. Tomasz Cieślak urodził się w Łodzi w 1966 r.


Przegląd uczelni

uwm_220_pl.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności