Dr hab. Grzegorz Urbanek - Prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Grzegorz Urbanek, jest absolwentem kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Studia ukończył w 1988 roku. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego. Od 2008 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ. Jest kierownikiem Zakładu Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa. Od 2012 roku pełni funkcję Prodziekana ds. finansowych i rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ.

Jego główne zainteresowania naukowe to zarządzanie wartością i wycena wartości przedsiębiorstwa oraz wycena aktywów niematerialnych i własności intelektualnej.Przegląd uczelni
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
PUM_220.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UTH 11
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 05
Polityka Prywatności