Prof. dr hab. Anna Machnikowska - Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

Strona www: ug.edu.pl/
Funkcja: Prorektor

ul. Bażyńskiego 1a pok. 311
80-952 Gdańsk
tel. 48(58) 523 20 36
fax:+48(58) 523 25 36

e-mail: rekdsk@ug.edu.pl

Życiorys:


Urodziła się 2 stycznia 1969 roku w Gdańsku. Prawnik i nauczyciel akademicki. W 1992 roku została absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1994 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w okręgu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, a w 1996 - odbyła aplikację i złożyła egzamin radcowski oraz uzyskała wpis na listę radców prawnych. W charakterze radcy prawnego wykonuje pracę na rzecz  instytucji publicznych oraz osób prawnych. W latach 1999-2007 była członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W 2000 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 2011 roku stopień doktora habilitowanego. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego została zatrudniona w 1992 roku, kolejno na stanowiskach asystenta i adiunkta, od 2012 roku – na stanowisku profesora UG. W 2012 roku objęła też funkcję kierownika Katedry Postępowania Cywilnego. Jest autorką 35 publikacji naukowych, w tym książek pt. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1950 oraz Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium historycznoprawne  oraz 12 referatów, wygłoszonych na polskich i międzynarodowych konferencjach. Zainteresowania naukowe koncentruje na różnorodnych aspektach funkcjonowania sądownictwa, a także prawa własności i prawa do wolności oraz na etyce prawniczej i etyce w administracji.

W 2012 roku została wybrana na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016. Wcześniej wykonywała wiele zadań i pełniła liczne  funkcje na rzecz uczelni, w tym m.in.: prodziekana ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji, członka Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, wiceprzewodniczącej komisji ds. przygotowania Statutu UG, członka rady naukowej Gazety Uniwersyteckiej, przedstawiciela Wydziału Prawa i Administracji w konkursie akademickim fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, a także opiekuna studenckich kół naukowych na WPiA UG.  

Mężatka, ma dwoje dzieci.Przegląd uczelni
WSAiB_baner_220x300px.gif
WSZUiE-220_1.jpg
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Dziekanat WSAiB to miejsce przyjazne studentom
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
Polityka Prywatności